Play-Icon
2018-02-14

Antura välkomnar Örebro kommun som ny kund

Behovet av en förbättrad och sammanhållen kontroll av projektverksamheten föranledde Örebro kommun att upphandla ett projektverktyg. Antura Projects uppfyllde samtliga skallkrav och kommer att implementeras i verksamheten under 2018.

En förstudie som Örebro kommun genomförde 2015 påvisade behovet av att effektivisera projektstyrningen samt ge bättre förutsättningar för en övergripande kontroll av projektverksamheten. Optimerad resursanvändning samt goda möjligheter till uppföljning av projekt betraktas som en viktig del i arbetet mot att bli en mer modern och digital kommun. 

Efter en upphandling med syfte att införskaffa ett effektivt samt webbaserat projektverktyg, har Örebro kommun valt Antura som leverantör. Genom Antura Projects erhålls ett system som möjliggör övergripande visualisering och styrning av hela projektportföljen. Verktyget kommer att helintegreras med kommunens projektmodell Projektil och implementering är planerad till våren 2018. Antura tackar för förtroendet och ser fram emot att vara med på resan!

Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största kommun med drygt 147 000 invånare. Kommunen sysselsätter omkring 12 400 personer och utgör en av de största arbetsgivarna i länet. Kommunens vision Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad utgör tillsammans med fyra strategiområden den styrmodell som ska stödja verksamheterna att använda resurser effektiv samt erbjuda tjänster av god kvalitet.

www.orebro.se