Play-Icon

2022-12-14

Antura välkomnar Region Skåne som ny kund

Region Skåne som är en av Sveriges snabbast växande regioner och Skånes största arbetsgivare med runt 36 000 anställda har valt Antura Projects som nytt PPM-system för hela verksamheten.

Tillväxttakten i regionen skapar nya och ökade behov av förbättrad samhällsservice såsom sjukvård och kollektivtrafik. För att kunna möta det ökade behovet krävs stora investeringar inom nybyggnation av till exempel nya vårdbyggnader, för att kunna erbjuda mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt. Det föranledde Region Skåne till att upphandla ett nytt PPM-system.

Region Skånes uppsatta mål med att implementera ett portfölj- och projektverktyg är ett mer digitaliserat och effektivt IT-stöd för styrning och förvaltning av verksamhetens projektportfölj. De vill ge organisationen goda förutsättningar att driva, styra och genomföra större projekt och program. Systemet skall också kunna användas för mindre projekt och andra typer av projekt inom Region Skånes organisation. Antalet pågående projekt är ca 1200 st och Region Skåne estimerar att över 1500 aktiva användare kommer att nyttja systemstödet

Region Skåne hade gjort ett omfattande arbete med att kartlägga behov och krav från verksamheten. Exempel på viktiga områden var funktioner för ekonomi, budget, analys, dokumenthantering, tidsplanering, tidrapportering, stöd för Region Skånes projektmodeller, resurshantering och riskhantering. Det ställdes också krav på hög grad av användarvänlighet och förmåga att enkelt kunna växa efter behov. 

Gradvis implementering
Region Skåne ska nu successivt implementera Antura Projects i verksamheten. Inledningsvis kommer systemet att användas för att hantera projekt, portföljer och resurser inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i samband med bland annat nybyggnation av nya vårdbyggnader. Men efter det kommer Antura Projects även att användas till en mängd andra projekt inom Region Skånes organisation.

– Vi på Antura tackar Region Skåne för förtroendet att få leverera Antura Projects som deras nya PPM-system. Idag har 60% av Sveriges regioner valt Antura så de är i goda händer. Vi ser mycket fram emot att vara en del av den fortsatta utvecklingen, säger Mattias Andersson, VD på Antura.

Skåne län är det sydligaste av Sveriges län och är storleksmässigt det tionde största. Kristianstad är huvudort. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård och regional utveckling. Sjukvårdsområdet omfattar sjukhus, primärvård, tandvård, rehabilitering och hjälpmedel samt psykiatri. Regional utveckling omfattar kollektivtrafik, kultur, näringsliv och miljö. Region Skånes verksamhetsfilosofi är att systematiskt och ständigt förbättra verksamheten utifrån medborgarnas/patienternas behov.

www.skane.se