Play-Icon
2019-09-13

Antura välkomnar Södertälje kommun som ny kund

Södertälje kommun har valt Antura Projects för styrning och uppföljning av samtliga projekt inom samhällsbyggnad. Införandet kommer att ske gradvis med primärt fokus på rapportering av resurser, tid och progress, viktiga parametrar i arbetet att utveckla stadsmiljön.

Södertälje växer och planberedskapen är kraftigt höjd inom hela samhällsbyggnadsområdet. 20 000 bostäder ska byggas fram till 2036 samtidigt som stadsmiljön även fortsättningsvis ska vara blandad och hållbar med butiker, samhällsservice, kollektivtrafik och grönområden. 

Med Antura Projects får projektledare och projektdeltagare ett viktigt stöd för att hantera såväl portföljer som projekt. Ett användarvänligt gränssnitt och intuitiva funktioner gör det enkelt att arbeta i systemet. Olika kriterier för uppföljning, såsom resurser, tid, progress och risker efterfrågades särskilt av kommunen. I Antura Projects aggregeras all informationen till en tydlig överblick av pågående initiativ och genom simuleringsfunktionen kan flaskhalsar enkelt hittas och hanteras. Anturas behörighetsstyrning av projekt, dokument samt olika funktioner utgör en viktig del för samverkan mellan interna och externa parter i stadsbyggnadsprocessen.

Södertälje kommun satsar, tillsammans med näringsidkare och fastighetsägare, på att utnämnas till Årets stadskärna 2023. Utmärkelsen delas varje år ut till en stad i Sverige som på ett framgångsrikt sätt utvecklat stadskärnan genom samverkan mellan stadens intressenter. 

Antura tackar för förtroendet och ser fram emot att vara med på resan!

Södertälje kommun utgör en de största arbetsgivarna i regionen med nära 6 000 anställda. Kommunen har omkring 97 000 invånare och består av staden samt de fyra kommundelarna Järna, Hölö-Mörkö, Vårdinge-Mölnbo och Enhörna. Inom kommunen pågår omfattande stadsplanering samt initiativ för ökad trivsel och trygghet.

www.sodertalje.se