Play-Icon
2016-05-18

Antura välkomnar Stockholm Vatten som ny kund

Efter en utvärderingsprocess implementerar nu Stockholm Vatten Antura Projects som projektverktyg, bland annat i syfte att stötta projektverksamheten kring Stockholms framtida avloppsrening, ett av bolagets genom tiderna största projekt.

Stockholm Vatten är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag och berör varje dag 1,3 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet. Bolaget äger och förvaltar två vattenverk och två avloppsreningsverk samt ledningsnäten för vatten och avlopp, pumpstationer och vattenreservoarer i Stockholm och Huddinge. Vatten- och avlopp omfattar produktion och leverans av dricksvatten, att ta hand om och rena avloppsvatten, hantera dagvatten och ansvara för vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. 

Inflyttningstakten till Stockholmsregionen motsvarar två fullastade SL-bussar om dagen, vilket ställer höga krav på utveckling och infrastruktur. Här spelar Stockholm Vattens verksamhet en avgörande roll för regionens tillväxt och projektportföljen omfattar flera hundra projekt årligen kring såväl underhåll som nyinvesteringar.

Projektverksamhet med fokus på hållbar utveckling

En nyinvestering avser Stockholms framtida avloppsrening som är ett av Stockholm Vattens genom tiderna största projekt. Det innebär att Bromma reningsverk stängs och en ny 14 km lång avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Sickla. De om- och nybyggnationer som planeras ska dels klara invånarnas krav på en väl fungerande avloppsrening, dels minska miljöbelastningen på Mälaren och Östersjön. 

En omfattande projektverksamhet kräver ett kraftfullt och effektivt projektverktyg. Efter en utvärderingsprocess väljer nu Stockholm Vatten att implementera Antura Projects fullt ut i organisationen. Primärt används funktioner som resurshantering, tidplanering, dokumenthantering, ärendehantering och riskhantering. Under 2016 planeras dessutom en integration mot ekonomisystemet Agresso, vilket gör det möjligt för projektledarna att direkt i Antura Projects se det verkliga ekonomiska utfallet. 

–Vi är stolta över att Antura Projects används som stöd i en sådan viktig projektverksamhet, med fokus på hållbar utveckling och långsiktigt miljöarbete. Vi hälsar Stockholm Vatten varmt välkommen som ny kund till Antura! säger Mattias Andersson, VD Antura.

 

Varje dag levererar det kommunala bolaget Stockholm Vatten dricksvatten till 11 kommuner i Stockholmsområdet, sammantaget till över en miljon människor. Bolaget har en stark miljöprofil och arbetar även med vattenvård, sjörestaurering och avfallshantering. Verksamheten har funnits i mer än 150 år och antalet anställda uppgår till omkring 460 personer inom ett flertal yrkesgrupper.

www.stockholmvatten.se