Play-Icon
2016-12-02

Antura välkomnar Tullverket som ny kund

Tullverket efterfrågade ett etablerat verktygsstöd för sin portfölj-, projekt- och resurshantering. Valet föll på Antura Projects som bäst uppfyllde Tullverkets behov och kravbild.

På Tullverkets portföljnivå styrs och leds allt förändringsarbete som finns inom verksamheten. Styrning och ledning ser till Tullverket som helhet och beslutar utifrån strategiska mål och förändringsbehov. 

Sedan tidigare använde Tullverket ett antal olika system och verktyg, såsom MS Project och Excel, för projektplanering, resursplanering och resursbokning, portföljhantering och uppföljning. Det befintliga lösningarna bedömdes som otillräckliga och verksamheten efterfrågade därför en helhetslösning för portfölj-, projekt- och resurshanteringen, som kunde ersätta nuvarande system. Målet med verktygsstödet var att det skulle bidra till en effektivare, mer enhetlig och mer transparent utvecklingsprocess.

Utöver stöd för samtliga roller och processer inom projektverksamheten efterfrågades också lättöverskådlighet, logisk uppbyggnad och användarvänlighet i systemet. För att kunna anpassa verktyget till rådande arbetsprocesser, behövdes även kopplingar till Agresso, XLPM, PM3 och SharePoint. 

Efter en upphandlingsprocess föll valet på Antura Projects, Anturas helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering. 

Vi önskar Tullverket varmt välkommen som ny kund till Antura! Vi är glada över att ytterligare en svensk myndighet har givit Antura sitt förtroende och ser fram emot att stötta den betydelsefulla och omfattande projektverksamheten vid Tullverket, säger Mattias Andersson, VD, Antura.

 

”Vi är glada över att ytterligare en svensk myndighet har givit Antura sitt förtroende och ser fram emot att stötta den betydelsefulla och omfattande projektverksamheten vid Tullverket.”

Mattias Andersson, VD, Antura

Tullverket kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, arbetar för ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel, på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 100 anställda. Tullverket verkar i hela landet, men finns främst vid gränsorter med större resande- och godsflöden, i huvudsak i Stockholm, Göteborg och Malmö.

www.tullverket.se