Play-Icon

2020-04-08

Antura välkomnar Tyresö kommun som ny kund

Ytterligare en svensk kommun har givit Antura sitt förtroende; Tyresö implementerar nu Antura Projects som projektverktyg, i syfte att stötta projektverksamheten inom stadsbyggnad, fastighet och IT.

Behovet av ett administrativt stöd för styrning och uppföljning av projekt och portföljer samt ekonomi- och resursplanering, föranledde Tyresö kommun att utvärdera olika projektverktyg på marknaden. Hög grad av användarvänlighet, erfarenheter av liknande uppdrag och möjlighet till integrationer värdesattes högt. Efter en upphandling föll valet på Antura Projects.

I en första fas kommer stadsbyggnad, fastighet och IT att använda systemet. Därefter planeras för införande hos övriga förvaltningar inom kommunen och man räknar med att drygt 500 användare kommer att använda systemet på sikt.

Antura tackar för förtroendet och välkomnar därmed ytterligare en kommun i Stockholmsregionen!

Tillväxtkommunen Tyresö har omkring 48 000 invånare och är regionens största arbetsgivare, med cirka 3 000 anställda. Ett stort antal projekt pågår inom stadsutveckling, såsom förbättring av infrastruktur samt nybyggnad av skolor och bostäder, i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för regionen att växa.   

www.tyreso.se