Play-Icon

2023-11-01

Antura vinner stor upphandling för Telgekoncernen

Antura har vunnit en betydande upphandling med syfte att leverera portfölj- och projektverktyg till Södertälje kommun, Telge AB, Telge Bostäder, Telge Fastigheter och Telge Nät. Affären markerar en viktig milstolpe i Anturas uppdrag att stödja Telgekoncernen och dess olika bolag i att modernisera projektverksamheten.

Telgekoncernen erbjuder en omfattande rad av tjänster och service, inklusive bostäder, bygg, elnät, lokaler, hamn, värme, vatten och avlopp, stadsnät/kommunikation, science center samt arbetsförmedling och bemanning. Telges mål med att upphandla ett projektverktyg är att modernisera och effektivisera projekt- och portföljstyrningen, prioritera projekt, effektivisera arbetssätt, tillgodose informationsbehov och avveckla föråldrade lösningar.

Efter en omfattande upphandlingsprocess tilldelades Antura kontraktet, där Antura bedömdes erbjuda den mest fördelaktiga lösningen utifrån Telgekoncernens kravbild och behov.

Funktioner som speciellt efterfrågades av Telge och som var avgörande i upphandlingen var bland annat:

 • Projektplanering och uppföljning

 • Projektöversikt

 • Portföljstyrning

 • Tidrapportering

 • Resursplanering av interna och externa resurser

 • Dokumenthantering

 • Aktivitets- och uppgiftshantering

 • Rapportering, inklusive stöd för styrgruppsrapportering och övrig analysfunktionalitet

 • Kommunikation med projektgrupper

 • Stöd för arbetsprocesser i projektarbete, inklusive användning av mallar

 • Ekonomisk uppföljning av projekt och investeringsbudget

 • Hantering av användare, autentisering och behörigheter

Stegvis införande
Implementeringen av verktyget sker nu stegvis, där Antura anpassar systemet efter varje bolags specifika behov och förutsättningar. 

Detta omfattande införandeprojekt är en betydande prestation för Telgekoncernen och det kommer att förbättra projekt- och portföljstyrningen och öka effektiviteten i deras projektorganisationer. 

−Vi är övertygade om att Telge har gjort ett utmärkt val, och vi känner oss hedrade över att få vara deras långsiktiga partner. Det är inspirerande att se att bolagen har högt satta mål för en framgångsrik implementering av vårt verktyg. Vi är tacksamma för förtroendet, säger Mattias Andersson, VD på Antura.

Telgekoncernen ägs av Södertälje kommun och är en samhällsaktör som verkar till nytta för Södertäljes invånare. Koncernen, med över 1000 anställda, består av moderbolaget Telge och 12 delägda bolag som alla aktivt bidrar till stadens positiva och hållbara samhällsutveckling och välmående.