Play-Icon
2011-04-08

Anturadagen 17 maj 2011, Stockholm

Tisdagen den 17 maj anordnas vårens Anturadag i World Trade Center i Stockholm. Anturadagen vänder sig till såväl existerande kunder som andra intresserade företag.

Nu är det dags igen för en ny Anturadag där våra kunder och andra intresserade träffar varandra och utbyter erfarenheter kring Antura Projects och projekt- och portföljhantering i allmänhet.

Anturadagen är ett återkommande event som genomförs två gånger per år och har blivit en stor succé med mycket nöjda deltagare och föredragshållare.

Denna gång kommer vi få ta del av intressanta praktikfall från Fagerhult, Intrum Justitia och Lantmännen. Vi kommer även att presentera senaste versionen av Antura Projects samt kommande utvecklingsområden och satsningar. Alla Anturas kunder kommer att bjudas in, men det finns även ett antal öppna platser för andra som är intresserade av Antura Projects. Ni är välkomna att kontakta Antura för mer information om platstillgång!

Ur programmet 10.00 - 17.00

  • Antura presenterar senaste versionen av Antura Projects

  • Intressanta praktikfall med Fagerhult, Intrum Justitia och Lantmännen

  • Kommande utvecklingsområden och satsningar

Tid och plats

  • Tisdagen den 17 maj, kl 10.00 - 17.00. Därefter mingel och medelhavsbuffé.

  • World Trade Center, Konferensrum New York, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1, Stockholm.

Platsförfrågan och andra frågor skickas till: .

Fagerhult

Effektiva projektverktyg skapar bättre förutsättningar för tillväxt på Fagerhult

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med 2000 anställda och verksamheter i 17 länder. Med ambitiösa tillväxtplaner för verksamheterna i Europa och Kina ställs allt högre krav på planering, uppföljning och samordning av utvecklingsprojekten. Joakim, som även varit med i Fagerhults etablering av produktionsanläggning i Kina, berättar om införandet av Antura Projects och resan framöver.

Joakim Söderberg, Manager Project Management, Fagerhults Belysning
Intrum Justitia

Intrum Justitia tar kontroll över sin portföljhantering (PPM) i Europa

Intrum Justitia har närvaro i 22 länder och genom att ta ett helhetsgrepp över sin portföljhantering ur ett koncernövergripande perspektiv räknar man med stora samordningsvinster och ökade nyttoeffekter. Peter Gustavsson på Intrum Justitia är ansvarig för införandet av såväl PPM-processer som verktygsstödet Antura Projects.

Peter Gustavsson, Head of Service & Project Portfolio Management, Intrum Justitia
Lantmännen

Lantmännen - vägen till en spirande projektverksamhet

Lantmännen är en av nordens största koncerner och verkar inom livsmedel, lantbruk, maskin och energi. Varje år startas hundratals stora och små projekt. Ta del av erfarenheterna av hur utbildning, metodik och verktyg har används för att höja projektmognaden och för att förbättra kvaliteten i hela projektverksamheten.

Mattias Wallén, Ägare av projektmodell och projektverktyg, Lantmännen