Play-Icon
2010-03-15

Anturadagen 2010 – WTC, Stockholm, 18 maj

Tisdagen den 18 maj anordnas årets Anturadag i World Trade Center i Stockholm. Anturadagen vänder sig till såväl existerande kunder som andra intresserade företag.

Tisdagen den 18 maj anordnas årets Anturadag i World Trade Center i Stockholm.

Anturadagen vänder sig i första hand till existerande kunder, men även andra intresserade kommer att ha stort utbyte av utställningen, föredrag och möte med branschkollegor.

Under dagen kommer bl.a. Antura 5.0 att visas upp, deltagarna får möjlighet att träffa andra Anturakunder samt tillfälle lyssna till inspirerande föredrag. Vårkvällen avslutas med mat, mingel och aktivitet.

Alla Anturas kunder kommer att bjudas in. Det finns även ett antal öppna platser för andra som är intresserade av Antura Projects – välkommen att kontakta Antura för mer information om platstillgång!

Platsförfrågan och andra frågor skickas till Anturadagens projektledare, Ingrid Björkholm:

PROGRAM 13.00 - 17.00

Om Antura och presentation av vår nya produkt, Antura Projects 5.0

  • Mattias Andersson, VD och Patrik Strömbeck, Ansvarig försäljning och leverans, Region Stockholm

Andra kunder berättar om införande och användning av Antura Projects

  • Erfarenheter från portföljhantering på SJ, Pär Helgesson, Projektkontorschef

  • Erfarenheter från Svensk Kärnbränslehantering, Daniel Skarman, Projektcontroller

Inspirerande föredrag om projekt- och portföljhantering och ledarskap

  • “Portfölj- och programhantering – framtidens verktyg för företagsledning”, Thomas Jansson, VD OPG Port

  • “Earned Value för omogna organisationer - går det?”, Erik Sjöberg, VD Moment Projektkonsult


KVÄLLSAKTIVITET 17.30

  • Mingel och buffé

  • Champagneprovning