Play-Icon

2023-10-10

ApQ EL väljer Antura för effektiv projekthantering

ApQ EL som är en framstående aktör inom elteknikbranschen har valt Antura som sitt projektverktyg. Målet är att få en gemensam projektportal och dra nytta av Anturas avancerade funktioner för projekt-, portfölj- och resurshantering och därmed öka organisationens effektivitet.

Med hjälp av Anturas projektverktyg kommer ApQ EL att öka transparensen och effektiviteten i sin projektportfölj. Genom att centralt hantera pågående projekt på portföljnivå kommer företagets ledning att kunna fatta välgrundade beslut, optimera resurshanteringen och förbättra tidslinjerna.

Effektiv resurshantering
Resurshanteringen i Antura kommer att underlätta för ApQ EL att tilldela rätt resurser till de olika projekten och säkerställa att teamen är optimalt bemannade. Detta kommer att bidra till att minimera överbelastning och förbättra arbetsflödet.

Sömlös integration
Framöver är planen att Antura skall integreras med ApQ EL:s befintliga IT-system. Genom att integrera projektverktyget med MS SharePoint/Teams och ekonomisystemet kommer de att skapa en sömlös arbetsmiljö där data kan delas och användas smidigt mellan de olika plattformarna. Detta kommer att spara tid och främja samarbetet inom organisationen.

Antura är tacksamma för förtroendet och välkomnar ApQ EL som en ny kund. Vi ser fram emot att följa ApQ EL:s resa mot att effektivisera sin projektverksamhet.

 

 

ApQ EL är ett ledande elteknikföretag som erbjuder en omfattande portfölj av eltekniklösningar för både kommersiella och industriella kunder. Med över 20 års erfarenhet är ApQ EL kända för sin kompetens, kvalitet och pålitlighet. Med en imponerande portfölj av framgångsrika projekt har företaget blivit en hörnsten inom branschen.