Play-Icon

2019-12-03

Borlänge Energi väljer Antura som leverantör av projektverktyg

Borlänge Energi tar ett helhetsgrepp i syfte att lyfta projektverksamheten och implementerar Antura Projects som systemstöd.

Borlänge Energi återfinns på förstaplatsen vid den årliga mätningen av kundnöjdheten i energibranschen som Svenskt Kvalitetsindex genomför årligen. En förutsättning för att kunna ge Borlängeborna en god stadsmiljö är minutiös planering, av både pågående och framtida insatser. 

Under 2020 står energibolaget inför att lyfta projektverksamheten, bland annat kommer projektmetodiken att utvecklas och en ny projektmodell införs. För att på bästa sätt hantera projekt och uppdrag samt stötta projektledarnas arbete har Borlänge Energi valt att införa Antura Projects som projektverktyg. 

Inititalt kommer funktioner för tidplan, resursplanering, ekonomiuppföljning och lägesrapportering att användas. En annan viktig del i införandet är en integration med ekonomisystemet Raindance. 

Implementering av systemet kommer att ske gradvis med start i början av 2020. 

För att på bästa sätt hantera projekt och uppdrag samt stötta projektledarnas arbete har Borlänge Energi valt att införa Antura Projects som projektverktyg.

Verksamheten vid Borlänge Energi omfattar avfall, elhandel, elproduktion, elnät, fjärrvärme, stadsnät, energitjänster samt vatten och avlopp. Dessutom ansvarar koncernen för en avfallsanläggning. Antalet anställda uppgår till omkring 260 personer.

www.borlange-energi.se