Play-Icon

2022-10-11

Botkyrka kommun väljer Antura Projects för att styra framgångsrika projekt inom samtliga förvaltningar

Botkyrka kommun är femte största kommunen i Stockholmsområdet med ett invånarantal på ca 96 000. Centralorten är Tumba och kommunen är belägen på Södertörn i Södermanland med sjön Mälaren i norr och Östersjön i sydväst. För att gemensamt styra och leda framgångsrika projekt inom samtliga av Botkyrka kommuns förvaltningar har de valt att satsa på Antura Projects som systemstöd.

Efter en offentlig upphandling föll valet på Antura. Projekten som Botkyrka kommun bedriver är av mycket varierande karaktär, så de behövde ett system som kan användas för alla typer av projekt som är vanligt förekommande inom kommunen. 

Verktyget skall nu lanseras brett inom kommunen och de funktioner som initialt kommer att användas är:

 • Projektplanering och uppföljning

 • Projektöversikt

 • Portföljstyrning

 • Tidrapportering

 • Resursplanering av interna och externa resurser

 • Dokumenthantering

 • Aktivitets, -och uppgiftshantering

 • Rapportering, stöd för styrgruppsrapportering samt övrig analysfunktionalitet

 • Kommunikation med projektgrupper

 • Stöd för arbetsprocess i projektarbete inklusive mallar

 • Ekonomisk uppföljning av projekt och investeringsbudget

 • Hantering av användare, autentisering och behörigheter

Ett gemensamt verktyg för hela kommunen
Målsättning för Botkyrka kommun är att ha ett gemensamt projektverktyg för större samverkan inom alla förvaltningar i kommunen. Komplexiteten är stor då såväl projektmodell, dokumenthantering, ekonomisystem och beslutsprocesser skiljer sig åt mellan de olika förvaltningarna. Likväl är projekten många gånger beroende av varandra. Med hjälp av Antura Projects kommer de nu få transparens; all information som behövs och krävs för att planera, hantera och styra projekten finns tillgänglig i realtid och är tillgänglig för alla intressenter. 

−Att ytterligare en kommun i Stockholmsområdet väljer att satsa på Antura Projects som projektverktyg är ännu ett bevis på det är helt rätt verktyg för kommunala verksamheter. Vi är säkra på att de har gjort rätt val och de är i säkra händer. Kul också att Botkyrka kommun har mycket höga ambitioner för att implementera och snabbt komma i gång med verktyget. Vi tackar för förtroendet, säger Mattias Andersson, VD på Antura.   

Utöver Botkyrka kommun, så har flertalet andra kommuner inom Storstockholm sedan tidigare valt Antura, bland annat Stockholm, Sollentuna, Nacka, Södertälje, Haninge, Huddinge, Norrtälje, Järfälla, Danderyd, Tyresö, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Salem.

Botkyrka kommunhar sedan bildandet på 1970-talet växt kraftigt, med en ökning på omkring 65 procent mellan åren 1975 och 2020. En majoritet av den yrkesverksamma befolkningen arbetar utanför kommunen men av dagbefolkningen är en stor andel sysselsatta inom offentliga sektorn. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

www.botkyrka.se