Play-Icon
2013-10-16

Dagens Industri har utsett Antura till Gasellföretag 2013

Varje år utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. Gasellföretagen är mästare både på lönsam tillväxt och på att skapa nya jobb. Antura är stolt Gasellföretag 2013!

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla följande kriterier:

  • En omsättning som överstiger 10 Mkr

  • Minst tio anställda

  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför 2009 och det senaste räkenskapsåret

  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren

  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner

  • Sunda finanser

Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

Antura var Gasellföretag även 2012.

Läs mer här www.dagensindustri.se/gasell