Play-Icon
2014-10-09

Dagens Industri har utsett Antura till Gasellföretag 2014

2014 firas 15-årsjubileet av Di Gasell! Gasellföretagen är mästare både på lönsam tillväxt och på att skapa nya jobb. Antura är stolt Gasellföretag 2014!

För att utses till Gasell 2014 måste företaget uppfylla följande kriterier:

  • En omsättning som överstiger 10 Mkr

  • Minst tio anställda

  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför 2010 och det senaste räkenskapsåret

  • Ökat sin omsättning varje år under samma period

  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

  • Vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner

  • Sunda finanser

Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

Antura var Gasellföretag även 2012 och 2013.

Om Gasellföretagen

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen.

Dessutom skiljer sig Gasellerna från de allra minsta företagen, som jobbar för brödfödan och inte i första hand strävar efter att växa.

www.dagensindustri.se/gasell