Play-Icon

2020-11-06

Danska DSB väljer Antura som leverantör av projektverktyg

DSB har efter en omfattande upphandling valt Antura som leverantör av projektverktyg. 

DSB sysselsätter omkring 7 000 medarbetare med olika yrkesbakgrund och uppdrag. 

Inom DSB Ejendomme hanteras byggnader, tågtavlor och utrummen i anslutning till tågen. Fastighetsportföljen är en av Danmarks mest varierande och omfattar planering, renovering och modernisering av tågstationer, verkstäder och andra fastigheter, ofta i samarbete med myndigheter och andra intressenter inom kollektivtrafikprojekt.

Projektverksamheten hanterades historiskt i Excel och då bättre överblick av portföljer samt mer effektiv styrning av projekt efterfrågades, blev det uppenbart att den befintliga lösningen, som innebar mycket manuellt arbete, inte räckte till. Bolaget beslutade att upphandla ett projektverktyg och utöver hög grad av användarvänlighet efterfrågades bland annat följande funktioner: 

  • Planering och rapportering kring projekt och portföljer

  • Finansiell uppföljning av budget, utfall och prognos på projekt, aktiviteter och kostnadsslag

  • Integration med ekonomisystem (SAP Hana)

  • Resurshantering av projekt, uppdrag, förvaltning och linjeverksamhet

I kravbilden fanns även skalbarhet och möjligheten att successivt växa med verktyget. Även kundreferenser från liknande branscher värderades högt. 

Antura uppfyllde kraven och uppvisade goda kundreferenser

Efter en omfattande upphandling, där ett flertal projektverktyg utvärderades avseende användarvänlighet, funktion, referenser och pris bedömdes Anturas anbud vara det mest fördelaktiga. Antura fick högst poäng på både kvalitet och pris av de nio anbudsgivarna. 

Under presentationen och utvärderingen stod det snabbt klart för DSB att Antura Projects var mycket användarvänligt och att man inte behövde alltför många klick för att navigera i systemet.

DSB och Antura konfigurerade tillsammans systemet efter företagets behov. Utbildning, konfiguration och implementering ägde rum i DSB:s egen takt, där Antura anpassade tidplanen enligt DSB:s behov och förutsättningar. Antura Projects implementeras nu gradvis, med initialt fokus på projektplanering, kostnadshantering och rapportering på olika nivåer. 

Nu handlar det för DSB att växa med verktyget. Nästa steg är att bredda användningen i organisationen och med det följer troligen att implementera Antura Projects funktioner för resurshantering.

På DSB Ejendomme förväntas Antura Projects stödja projektledarna i deras dagliga arbete samt ge en tydlig och komplett översikt över avdelningens projektportfölj.

Danska DSB väljer Antura som leverantör av projektverktyg

DSB sysselsätter omkring 7 000 medarbetare med olika yrkesbakgrund och uppdrag. 

www.dsb.dk