Play-Icon

2024-01-23

Danska Försvarets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) ingår nytt koncerngemensamt ramavtal med Antura

Danska Försvarets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) och Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES) har genomfört en framgångsrik förändringsresa med Antura sedan samarbetet startade 2019. Det nya ramavtalet, som trädde i kraft vid årsskiftet till 2024 och sträcker sig över 8 år, markerar en fortsättning av det framgångsrika samarbetet där Antura är en central komponent för styrningen av FMI och FES material-, IT- och affärsutvecklingsprojekt. Avsikten med det nya ramavtalet är att skapa grunden för att utvidga användningen av systemet och inkludera fler myndigheter och styrelser inom Danska Försvarsministeriet.

Idag drivs ca 400 projekt i Antura och systemet används dagligen av portföljägare, styrgruppsmedlemmar, projektägare, projektledare och specialister inom både FMI och FES. Som grund för det nya ramavtalet genomfördes en omfattande behovsanalys, där olika myndigheter inom koncernen deltog för att identifiera och adressera specifika krav och intressen. Mia Persson Larsen ledde projektet och betonar det positiva bidraget från projektgruppen.

− Jag har fått möjlighet att leda upphandlingen och tar med mig värdefulla insikter och erfarenheter tillbaka till Kompetenscentret hos FMI. Det är tack vare projektgruppens stora insats som det övergripande ramavtalet nu har ingåtts, vilket gynnar inte bara FMI utan även flera av koncernens myndigheter, inklusive Försvarsministeriets Fastighetsstyrelse, berättar Mia Persson Larsen, ansvarig för affärsutvecklingsprojekt och förändringsledning på Kompetenscentret hos FMI.

Antura har valts ut för att möta Försvarsministeriets olika myndigheters behov med funktioner som inkluderar:

• Stöd för projektmodeller och metoder
• Portföljhantering
• Uppföljning och statusrapportering
• Riskhantering
• Dokumenthantering och mallar
• Resursplanering och -styrning
• Tidplanering
• Tidsrapportering

Det nya ramavtalet och potentialen att utöka användningen inom fler av Försvarsministeriets myndigheter och styrelser förväntas inte bara ytterligare förbättra effektiviteten och styrningen av projekt och portföljer inom hela koncernen, utan bekräftar också Försvarsministeriets långsiktiga förtroende för Antura.

−Ett PPM-verktyg är helt centralt för att myndigheter som FMI och FES ska kunna kvalitetssäkra och öka transparensen i den dagliga styrningen av projekt. Vi är mycket nöjda med beslutet att fortsätta med Antura, avslutar Mia.

−Vi på Antura tackar för det fortsatta förtroendet och ser fram emot ett långvarigt och givande samarbete med Danska Försvarsministeriet. Det blir spännande att följa deras framsteg när de fortsätter att utveckla och effektivisera sin portfölj- och projektverksamhet, berättar Anders Haglund, Sales Manager på Antura

Mia Persson Larsen, ansvarig för affärsutvecklingsprojekt och förändringsledning på Kompetenscentret hos FMI.