Play-Icon
2011-10-07

Domstolsverket väljer Antura Projects

Domstolsverket har upphandlat och valt Antura Projects som nytt projektverktyg för sin projektverksamhet. Införandet sker under hösten 2011.

Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. Domstolsverkets uppgift är att ansvara för övergripande samordning och gemensamma frågor inom Sveriges Domstolar. Arbetet innebär också att ge service till domstolarna, hyres- och arrendenämnderna och Rättshjälpsmyndigheten. Domstolsverket inrättades 1975 i Jönköping.

Efter en offentlig upphandling valdes Antura Projects som nytt projektverktyg för Domstolsverket. Man efterfrågade ett lättanvänt verktyg som kunde stötta Domstolsverket inom områden såsom dokumenthantering, tidsplanering, kommunikation och samarbete inom projekt.