Play-Icon

2023-01-26

Ett effektivt gemensamt arbetssätt med Antura Projects!

Bygg- och Fastighetsbolaget Ikano Bostad har implementerat portfölj- och projektverktyget Antura Projects i sin verksamhet. Syftet är att få ett effektivt och bra samarbete mellan enheterna som är involverade när de utvecklar och bygger nya bostäder samt för att kunna prioritera och följa upp sina bostadsprojekt.

För att få projektrelaterad information samlad på ett ställe och möjliggöra ett effektivt samarbete både internt och externt letade de efter ett så kallat kärnsystem. Det skulle fungera från tidigt i projektutvecklingen, genom projektering, försäljning och byggnation till projektavslut och överlämning. Lösningen blev Antura Projects.

–Vi letade efter en projektportal som kunde hjälpa oss att knyta ihop arbetet med alla våra projekt. Vi har nu arbetat med Antura Projects i cirka två år, berättar Christelle Lapalus, Verksamhetsutvecklare på Ikano Bostad och ansvarig för implementeringen av Antura Projects i verksamheten.

Gradvis implementering med funktioner utifrån verksamhetens behov
 
Strategin har varit att implementera projektverktyget successivt i verksamheten, vilket har givit Ikano Bostad möjlighet att definiera och prioritera införandet på ett bra sätt. Det har även skapat bättre förutsättningar för att hantera systeminförandet som det förändringsprojekt det är. De har valt att införa ett antal utvalda funktioner såsom projekt- och portföljhantering, dokumenthantering, ärendehantering och riskhantering. Funktioner för dokumenthantering har varit extra viktiga eftersom man framåt sett att man även ska kunna bjuda in externa användare i systemet där man enkelt skall kunna samarbeta kring dokumenten.

– Filarkivet i Antura Projects är en funktion som vi idag använder mycket, eftersom vi hanterar en stor mängd dokument genom våra projekt. Anturas konsulter har verkligen varit lyhörda för våra behov samtidigt som de har vågat att utmana oss på denna förändringsresa. Inte bara har Antura Projects inneburit ett nytt system utan det har även fått oss att inse att vi har behövt utveckla och förbättra vissa av våra arbetssätt fortsätter Christelle.

Med hjälp av Antura Projects har Ikano Bostad fått en samlad övergripande bild över sina projekt. Samtidigt har de fått ett enklare sätt att rapportera och analysera projekten samt samla in och tillhandahålla rätt information för ledning, projektledare och andra intressenter.

Det finns nu planer på att utöka användningen av Antura Projects både till eftermarknadsprojekten och till verksamhetsutvecklingsprojekten. De planerar även att integrera Antura Projects med sina övriga verksamhetssystem för att enklare kunna få fram information som behövs för projekten.

– Vi är mycket glada över att Ikano Bostad har gett oss förtroendet att leverera Antura Projects som deras projektportal. Det är roligt att se hur de har utvecklats tillsammans med Antura och att de har infört nya funktioner allt eftersom de har mognat som användare i systemet, säger Therese Forsberg, Project Manager & Business Consultant och kundansvarig på Antura AB.

Ikano Bostad är en fastighetsägare och bostadsutvecklare som utvecklar, bygger och förvaltar hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Affärsidén är att erbjuda kvadratsmarta, funktionella, hållbara och prisvärda bostäder för människor i livets alla faser.  Ikano Bostad grundades 2005 och ingår i Ikano Group, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA.

www.ikanobostad.se