Play-Icon
2018-05-08

Finska nytt systemspråk i Antura Projects

Antura lanserar ett sjunde systemspråk och erbjuder nu projektverktyget Antura Projects på finska. Produkten finns sedan tidigare på svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska.

Anturas kunder utgör den viktigaste inspirationskällan vid utveckling av projektverktyget Antura Projects. Med över 200 000 användare i mer än 50 länder är det viktigt att kunna erbjuda stöd för olika språk och anpassning till olika marknader. Under senaste åren har Antura etablerat sig på finska marknaden, där flera välkända finska verksamheter har valt Antura som leverantör av projektverktyg. Efterfrågan om finska som språkalternativ samt Anturas expansion på den finska marknaden har föranlett utvecklingen av det nya systemspråket. 

Antura Projects finns sedan tidigare på svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Haglund, Manager International Markets Antura Group
anders.haglund@antura.se
+46 (0) 705 33 06 30