Play-Icon
2015-02-23

Frukostseminarium: Hur får jag ut maximalt värde ur min strategiska projektportfölj?

Antura och KPMG välkomnar er den 27 mars till ett högaktuellt seminarium kring hur man skall maximera värdet av sin strategiska projektportfölj.

Under 2014 genomförde KPMG en undersökning hos ett 50-tal företag i Sverige. Syftet med undersökningen var att se om projekt-, program-, och portföljledningsfunktionerna har förbättrats sedan den senaste undersökningen 2007. På seminariet redogör KPMG för slutsatserna av studien. På seminariet kommer också vanliga frågeställningar från CEO, CIO och CFO:er att lyftas fram:

 • Levererar projektportföljen värde i linje med målen i den strategiska planen?

 • Hur inför jag ett väl förankrat och fungerande PMO i min organisation?

 • Hur säkerställer jag att organisationen är redo för förändringarna som projekten skapar?

 • Kan jag få kvalitetssäkrade rapporter om projektens status?

 • Jag vill kunna stänga ner projekt som inte kommer att leverera planerat värde. Hur kan jag få kvalitativt beslutsunderlag?

Dagen avslutas med en debatt med utvalda experter inom ämnet.

Björn Westerberg leder debatten om hur man bäst går till väga för att maximera sannolikheten för strategisk måluppfyllelse med projektportföljshantering.

Deltar i debatten gör:

 • Björn Westerberg, Head of Strategy & Business Planning, SJ

 • Mats Lundquist, CIO, Nobia

 • Henrik Bagewitz, Head of Project Management, Swedavia

 • Patrik Strömbeck, Director of Professional Services, Antura

Seminariedeltagarna kommer att få vara med i diskussionen.

Varmt välkomna!

Tid

 • Fredagen den 27 mars 2015

 • Frukost 08.00 till 08.30

 • Seminarium 08.30 till 10.00

Plats

KPMG. Tegelbacken 4, Stockholm

Anmälan via KPMG

Sista anmälningsdag 2015-03-23