Play-Icon
2017-03-15

Frukostseminarium: Modell och verktyg – projektportföljhantering i praktiken

Välkommen till Anturas och Tietos frukostseminarium fredagen den 7 april, där vi demonstrerar hur portföljhantering kan bedrivas i praktiken och skapa omedelbar nytta för din verksamhet.

  • Hur får du underlag till vilka projekt som bör startas eller stoppas?

  • Vad kostar det att satsa resurser på fel projekt?

  • Vad krävs för en lyckad portföljhantering? 

  • Hur kan portföljhantering öka ditt företags lönsamhet?

I många organisationer är stora delar av verksamheten projektorienterad och för ledningen är det avgörande att kunna besluta om rätt satsningar. Hur lyckas man åstadkomma önskade effekter med begränsade resurser?

Svaret är: projektportföljhantering.

En effektiv hantering av projektportföljen kräver både genomtänka processer och ett kraftfullt verktyg!

  • Tieto ger med PPS ett tydligt och praktiskt modellstöd för portföljstyrning. PPS är marknadsledande styrmodell för projekt-, program- och portföljstyrning. 

  • Antura har sedan 2001 framgångsrikt levererat projektverktyget Antura Projects - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering. Antura Projects har över 200 000 nöjda användare i mer än 50 länder. 

Lyssna till vårt frukostseminarium där vi demonstrerar hur portföljhantering kan bedrivas i praktiken och skapa omedelbar nytta för din verksamhet!
 

Föreläsare

Anders Nilsson, Senior PPS-konsult, Tieto PPS
Mattias Wallén, Senior Projektledare & Verksamhetskonsult, Antura

Antura och Tieto PPS önskar dig varmt välkommen!

 

Tid 

Fredagen den 7 april
Frukost serveras från 7.30
Seminariet pågår 8.15–9.15

Plats

Nordic C Hotel, Vasaplan 4, Stockholm, Lokal: Kebnekaise