Play-Icon

2019-05-17

Göteborg & Co väljer Antura Projects projektverktyg

Göteborg & Co tar stöd av Antura Projects i arbetet mot en offensiv målbild: att fördubbla turismen i Göteborg 2030 samt utgöra en internationell förebild inom hållbarhet.

Göteborg & Co, helägt av Göteborgs Stad, driver utvecklingen av regionen som hållbar destination. I stadens program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 är målet att fördubbla turismen samt generera 12 500 nya jobb på hel- eller deltid. Göteborgs historiskt höga rankning enligt hållbarhetsindexet Global Destination Sustainability Index genomsyrar uppdraget och ambitionen är att arbeta klimatsmart. 

Målbilden avser 2030 men stadens 400-årsjubileum 2021 utgör en milstople på vägen. I arbetet att få fler att upptäcka och välja Göteborg samverkar Göteborg & Co med ett flertal aktörer, på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Två år innan jubileet drivs ett stort antal initiativ parallellt och effektiv planering och styrning är avgörande för resultaten. Göteborg & Co har därför upphandlat och startat ett stegvis införande av Antura Projects som projektverktyg. Syftet är bland annat att förbättra uppföljning och beslutsprocesser samt samarbeta mer effektivt såväl inom som utanför organsationen.

Inledningsvis används Antura Projects som stöd vid planeringen av de största evenemangen inom Göteborgs Stad, såsom Gothenburg Horse Show, en av världens ledande inomhustävlingar i ridsport, Gothia Cup, världens största ungdomsturnering i fotboll samt Gothenburg Culture Festival, en av Nordens största kulturfestivaler. 

 

Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad, med uppdrag att främja besöksnäringen och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination. Göteborg & Co utgör moderbolag i i klustret Turism, Kultur & Evenemang, där även Liseberg, Got Event och Göteborgs Stadsteater ingår.

www.goteborgco.se