Play-Icon

2023-11-30

Hansa Biopharma växlar upp portfölj- och projekthanteringen, väljer Antura!

Hansa Biopharma, ett banbrytande företag inom biomedicin och farmaceutisk forskning har valt att implementera Antura som sin lösning för portfölj- och projekthantering. Målet är att få en tydligare projektöversikt, optimera resurshanteringen, hantera projektekonomi, minska användningen av manuella processer i Excel och PowerPoint samt möjliggöra detaljerad projektplanering med klara tidslinjer och leveranser.

Hansa Biopharma har upplevt en snabb tillväxt och därför har de behövt hantera utmaningar som kommer med en växande projektportfölj och ökande resursbehov. Företaget har traditionellt förlitat sig på Excel och PowerPoint för att administrera sina projekt. Detta föranledde till att de valde att gå ut och upphandla ett projektverktyg. Efter en konkurrensutsatt upphandling valde Hansa Biopharma Anturas projekt- och portföljverktyg. Beslutet baserades bland annat på följande kriterier som var viktiga för Hansa Biopharma:

  • Projektverktyget skall ersätta befintliga verktyg som Excel och PowerPoint.

  • Kunna hantera projektportföljer för att kunna samla in projektinformation, koppla dem till strategier och möjliggöra prioritering och simulering av portföljer.

  • Möjliggöra en effektiv resurshantering, inklusive kapacitetsplanering, tidsrapportering och uppföljning.

  • Smidig projektplanering med stöd för olika projektmodeller samt möjlighet att följa upp kostnader och resultat.

  • Integrationsmöjligheter med företagets befintliga ekonomisystem.

Hansa Biopharma hanterar ett stort utbud av projekt och delprojekt inom den komplexa världen av biomedicin och farmaceutisk forskning. Med Antura kommer de nu få en centraliserad plattform för effektiv projektöversikt, vilket kommer att underlätta beslutsfattande och resursfördelning samt att de får en bättre översikt av projektbudgetar. Genom att minska företagets beroende av manuella processer kommer de med hjälp av Antura att reducera risken för fel och dubbelarbete. 

Hansa Biopharma har valt att implementera Antura i etapper för att skräddarsy projektet efter sina specifika behov och krav.

Antura tackar för förtroendet och ser fram emot ett långvarigt och givande samarbete. Det ska bli spännande att följa Hansa Biopharmas framsteg när de utvecklar och effektiviserar sin portfölj- och projektverksamhet inom organisationen.

Hansa är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Företaget grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Lund. De har även verksamhet i andra europeiska länder och i USA. De har varit noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm från 2007 till 2015, och på Nasdaq Stockholm sedan 2015.