Play-Icon

2020-05-07

Helsingborgs Stad väljer Antura Projects -satsar på att växa och bygga hållbart

Efter en grundlig utvärdering har Helsingborgs Stad valt att implementera Antura Projects. Projektverktyget kommer främst att nyttjas inom Stadsbyggnadsförvaltningen, där fokus ligger på att ge staden så goda förutsättningar som möjligt att växa och bygga hållbart.

Hållbar tillväxt och hållbart byggande kräver god samordning. Helsingborgs Stad, som uppskattar en befolkningsökning från omkring 148 000 till 175 000 personer år 2035, har under en period utvärderat Antura Projects funktioner för projekt- och portföljhantering. En viktig del av kravbilden har handlat om ekonomisk uppföljning, ärendehantering och dokumenthantering samt möjligheten till integrationer, bl a med ekonomisystemet UBW/Agresso och kartsystemet ArcGIS.

Antura Projects visade sig matcha de uppsatta kraven väl och verktyget har nu implementerats inom Stadsbyggnadsförvaltningen, där avdelningen Stadsmiljöavdelningen ansvarar för stadens strategiska och långsiktiga fysiska planering. 

Projektverktyget kommer att användas genom hela projektlivscykeln, från förfrågan, upphandling, remiss, genomförande och besiktning till garantiskötsel. Också processer för detaljplan, tillstånd och uppföljning inom områden såsom mark, grundvatten och geoteknik, kommer att hanteras i Antura Projects. Staden är i gott sällskap; i regionen är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) samt Öresundskraft kunder till Antura sedan tidigare.

Förutom att rent praktiskt driva Helsingborgs stadsbyggnadsprojekt framåt på ett effektivt sätt, ska Antura Projects fungera som en samarbetsyta för projektmedlemmar. Allt för att ge staden så goda förutsättningar som möjligt att växa och bygga hållbart.

Helsingborg är den åttonde största kommunen i landet med mer än 145 000 invånare.  Stadens näringsliv finns mitt i en expansiv del av norra Europa; här produceras en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP. I staden har de nio  förvaltningarna cirka 7 500 anställda.

www.helsingborg.se