Play-Icon
2018-08-08

Hoist Finance väljer Antura som leverantör av projektverktyg

Kreditmarknadsbolaget Hoist Finance väljer att implementera Antura Projects som stöd för den internationella projektverksamheten.  

Hoist Finance är en ledande samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut, specialiserad på förvärv av portföljer med förfallna fordringar. Koncernen har idag drygt 1 200 anställda och bedriver verksamhet i 10 länder i Europa.

Projektkontoret beslutade att utvärdera såväl system som processer och etablerade därför ett mindre projektkontor, där bolaget under 18 månader genomförde ett flertal förbättringsinitiativ. Parallellt lanserade Hoist Finance deras Project Management Academy, vilket erbjuder projektmedlemmar möjligheten att ta del av best practice samt inhämta nya kunskaper kring projekt- portfölj och resurshantering.

Som en följd av det lyckade förändringsarbetet efterfrågades ett gemensamt projektvertyg och i slutet av 2017 beslutade Hoist Finance att utvärdera olika system på marknaden. Utöver detta genomfördes en anbudsprocess och valet föll på Antura Projects.

Att samla all projektinformation på ett ställe underlättar både projektkontorets uppföljningar på portföljnivå och projektmedlemmarnas dagliga arbete i enskilda projekt. Sammantaget ger valet av Antura Projects som projektverktyg Hoist Finance optimala förutsättningar att lyckas med sin projektverksamhet.

Hoist Finance har huvudkontor i Stockholm och bedriver verksamhet i 10 länder i Europa. Hoist Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och
dess dotterbolag Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat
kreditmarknadsföretag under Finansinspektionens tillsyn.

www.hoistfinance.com