Play-Icon
2009-04-15

Husqvarna Group implementerar Antura Projects

Valet föll på Antura Projects för Husqvarna Groups globala projektverksamhet.

Systemet kommer initialt att rullas ut i Sverige, USA, Tyskland, Belgien, UK, Japan och Kina.

Antura ansvarar för installation och konfiguration tillsammans med den svenska delen av Husqvarna samt för utbildning av systemansvariga i respektive land.

I samband med införandet av Antura Projects så inför Husqvarna också en ny projektstyrningsmodell. Modellen kommer tillsammans med Antura Projects att benämnas ”Husqvarna Project Management”.