Play-Icon
2010-08-18

Järfälla Kommun väljer Antura Projects

För att få bättre ordning och kontroll på projektverksamheten har Järfälla Kommun valt Antura Projects som systemstöd.

Järfälla Kommun är Järfällas största arbetsgivare med över 3500 anställda.

Järfälla Kommun nominerades 2009 till årets IT-kommun i Sverige och man arbetar målinriktad med en e-strategi bestående av följande komponenter:

 1. Nytta för medborgare och företag. År 2012 ska Järfälla
  kommun erbjuda merparten av möjliga tjänster
  elektroniskt och ha en kommungemensam kundtjänst.

 2. Intern effektivitet. År 2012 ska Järfälla kommuns service till
  brukare och medborgare vara högkvalitativt och samtidigt kännetecknas
  av öppenhet, god tillgänglighet och hög effektivitet.

 3. Insyn och deltagande. År 2012 ska Järfälla kommun
  kännetecknas av en högre grad av insyn och deltagande
  samt möjlighet till påverkan via elektroniska mötesplatser.

För att kunna driva projekten på bästa sätt och överblicka hela projektverksamheten behövde Järfälla Kommun ett effektivt och lättanvänt stöd som redan fanns etablerat i andra kommuner.

Antura Projects kunde erbjuda en helhetslösning som uppfyllde Järfälla Kommuns samtliga krav.

Införandet kommer att ske under hösten 2010.