Play-Icon
2011-11-17

KSU väljer Antura Projects

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, är ett bolag i Vattenfallkoncernen. KSU utbildar och kompetensutvecklar de svenska kärnkraftverkens personal och mycket av arbetet bedrivs i projektform. KSU har efter en längre tids utvärdering valt Antura Projects som stöd för sin projekt-, portfölj- och resurshantering.

KSU finns placerade på samtliga svenska kärnkraftverk; Forsmark, Oskarshamn, Ringhals och Barsebäck samt på huvudkontoret i Studsvik. KSU har två huvudsakliga verksamhetsområden:

  • Säkerhet: Traditionella projekt av typen om- och tillbyggnad av simulatorer (exakta kopior av driftsmiljöerna inne på verken).

  • Utbildning: Projekten motsvarar olika utbildningar och behovet är att kunna styra resursplaneringen på alla orter, d.v.s. respektive kursledares planering och tillgänglighet.

Dessutom driver man en antal egna verksamhetsutvecklingsprojekt, IT-projekt och HR-projekt.

”På KSU har vi tidigare arbetat med planering av projekt i MS Excel, MS Project och andra egenutvecklade lösningar. Det har därför varit svårt att få en övergripande bild av alla projektens tidplaner och resursbehov. Vi har ett stort behov av att se aggregerade planer på ledningsnivå, per ort, per produktansvarig samt planera i detalj för varje kurs. Vi tittade på ett antal systemstöd och bedömde att Antura Projects erbjöd den bästa funktionaliteten till ett attraktivt pris. Med Antura Projects kommer vi att få mycket bättre grepp om helheten och ett lättarbetat och effektivt stöd för våra projektledare och utbildare.”, säger Peter Berg, planerare på KSU.

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, bildades 1972 av de svenska kärnkraftsföretagen och ingår sedan år 2000 i Vattenfallkoncernen. Företaget har sitt huvudkontor i Studsvik och utbildningsenheter på verksorterna Forsmark, Oskarshamn, Ringhals och Barsebäck. Företaget omsätter 512 miljoner kronor och har ca 285 anställda. KSU levererar helhetslösningar inom områdena utbildning, utveckling och rådgivning. Företaget ansvarar för befattningsutbildningar och åtgärder som kompetensutvecklar personal vid de svenska kärnkraftverken. Utbildningen sker dels genom teoriutbildning, dels genom träning i simulatorer, som är kopior av kraftverkens kontrollrum. KSU genomför även fackutbildning/arbetsträning för underhållspersonal i verkslik kraftverksmiljö.