Play-Icon

2023-10-02

Karlskrona kommun har implementerat Antura som nytt projektverktyg

Tillväxtkommunen Karlskrona har valt att implementera Antura som ett nytt projektverktyg med målsättning att uppnå bättre planering, uppföljning och styrning av projekt inom kommunens drift och samhällsbyggnad.

Karlskrona kommun ligger i sydöstra Sverige och kommunen omfattar flera tätorter. Kommunen går en spännande framtid till mötes med ökande befolkning och tillväxt, vilket innebär omfattande krav inom en rad verksamhetsområden. Inom kommunen har man också anammat en stor gemensam vision om att utveckla stadsmiljö, infrastruktur och näringsliv. Idag finns det till exempel fler byggkranar i Karlskrona stad än någonsin tidigare och i takt med att projekten ökar har det uppstått ett stort behov av ett projektverktyg. Ett mer effektivt och enhetligt arbetssätt samt administrativt stöd för planering, dokumenthantering och resurshantering på roll-, individ- och projektnivå efterfrågas. 

Med Antura får Karlskrona kommun ett effektivt stöd för de prioriterade områdena:

• Projektmodell och metodik
• Portföljhantering, uppföljning och ekonomisk styrning
• Dokumenthantering och mallar
• Resursplanering och resurshantering
• Tidplanering
• Tidrapportering
• Integration med kommunens ekonomisystem Visma

Först ut att börja använda Antura är Drift- och serviceförvaltningen samt Samhällsbyggnad/MEX. Ambitionen är sedan att även implementera systemet för andra kommunövergripande funktioner.

Antura tackar för förtroendet och ser fram emot ett långsiktigt och givande samarbete med Karlskrona kommun.
 
 

Karlskrona kommun ligger vid havet i sydöstra Sverige, i Blekinge län. Centralort är länets residensstad, Karlskrona som är byggd på öar och det är nära till både skärgård och landsbygd. Kommunen har ca. 66 700 invånare fördelat på flera tätorter och de har en väl utbyggd kommunservice.

www.karlskrona.se