Play-Icon
2018-06-18

Katrineholms största hyresvärd KFAB väljer Antura Projects

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) har valt att implementera Antura Projects som nytt projektverktyg. Därmed ersätter bolaget de tidigare systemen iBinder och Interaxo.

Liksom ett flertal andra av Sveriges kommuner växer Katrineholm. KFAB, den största hyresvärden i området, arbetar aktivt för att nå visionen om 40 000 invånare och 4 000 nya bostäder till 2030. I bolagets uppdrag ingår bland annat att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter, såväl med bostäder som avsedda för den kommunala verksamheten; bland annat planeras en omfattande nybyggnation där den totala ytan uppgår till 9 650 kvm. Av dessa ska 8 500 kvm utgöra skollokaler och 1 150 kvm idrottshall.

För att effektivt ta visionen till verklighet krävs rätt verktyg. Under våren fattade KFAB beslutet att ersätta de befintliga systemen, iBinder och Interaxo, med Antura Projecs. Implementationen planeras i två faser, där den första behandlar projektplanering och projektstyrning och den andra funktioner för hantering av projektekonomi. Bland annat planeras en integration mellan Antura Projects och KFABs ekonomisystem.

Antura ser fram emot samarbetet och tackar för förtroendet!

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Katrineholms kommun. KFAB äger och förvaltar över 1 800 lägenheter och en mängd lokaler i ett 80-tal fastigheter. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden; bostäder och verksamhetslokaler, såsom kommunens förskolor, skolor, servicehus och äldreboenden.

www.kfab.se