Play-Icon

2023-11-21

Kristianstads kommun väljer Antura som projekt- och portföljverktyg

Kristianstads kommun tar ett strategiskt steg mot effektivare projekthantering genom att välja Antura som sitt projekt- och portföljverktyg med start för Tekniska förvaltningen och Mark- och exploateringskontoret. Beslutet är av stor betydelse för att förbättra planering, uppföljning och styrning av kommunens projekt.

Tekniska förvaltningen och Mark- och exploateringskontoret spelar centrala roller i Kristianstads kommun och har ansvar för bland annat kommunens utveckling, byggnation, förvaltning av allmänna platser, byggnader, kommunalt vatten- och avloppsförsörjning (VA) samt mark och exploaterings uppdrag. Tekniska förvaltningen agerar även som väghållningsmyndighet för kommunens vägnät.

Införandet av ett Antura syftar till att skapa en övergripande bild av förvaltningarnas projekt, öka effektiviteten i projekthanteringen, minska kostnaderna för projektadministration, förbättra kvaliteten på projektresultaten och samarbeten över förvaltningsgränser, samt frigöra tid för analys och planering. Dessutom strävar man efter att få ett förvaltningsövergripande system för alla sina projekt med struktur över resurser och budget. Det innebär att man även kommer minska kostnader genom att avsluta användandet av andra system.

Antura har valts för att täcka Tekniska förvaltningens behov med funktioner för bland annat:

  • Stöd för projektmodell och metodik 

  • Portföljhantering

  • Uppföljning och ekonomisk styrning 

  • Dokumenthantering och mallar 

  • Resursplanering och resurshantering 

  • Tidplanering

  • Tidrapportering 

  • Integration, specifikt med ekonomisystem

−Vi ser fram emot att se positiva effekter av Antura. Vi har länge haft behov av ett verktyg för att öka effektiviteten och översikten för vår projektportfölj och våra resurser. Det är en viktig nyckel för att vi ska uppnå våra mål, säger Jimmy Källström, förvaltningschef för tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun.

På sikt är planen att implementera Antura även inom andra kommunövergripande funktioner.
 
Antura välkomnar Kristianstads kommun som en ny kund och ser fram emot att vara en del av deras resa mot en mer effektiv och hållbar projekthantering. Vi är övertygade om att vårt projektverktyg kommer ge en stor mängd fördelar för Tekniska förvaltningen, Mark- och exploateringskontoret och för Kristianstads kommun i stort.

Kristianstads kommun är den största i Skåne med sina till ytan 1 346 km², och har en varierad natur med allt från skogar och sjöar till ängar och åkrar. Kommunen har strax över 86 000 invånare (Sveriges 25:e största) och av dem bor omkring 46 000 i staden Kristianstad. Kommunen har över 7 000 tillsvidareanställda medarbetare.