Play-Icon
2013-01-10

Kungsbacka Kommun valde Antura Projects

Kungsbacka Kommun har valt Antura Projects som verktyg för projektplanering, projektstyrning, projektuppföljning, projektportfölj, resurshantering, dokumenthantering och kommunikation. Antura Projects valdes som enda system i upphandlingen som uppfyllde Kungsbacka Kommuns samtliga krav.

Kungsbacka kommun har drygt 6 000 anställda och består av 12 förvaltningar. I första hand skall systemet införas för Förvaltningen för Service, Förvaltningen för Teknik och Kommunstyrelsens förvaltning.

Behovet

Kungsbacka Kommun hade följande övergripande behov och krav på verktyget:

 • Hantera planering och styrning av projekt.

 • Främja kommunikation och samarbete i projekten med både interna och externa deltagare och intressenter.

 • Stödja flera projektmodeller, framförallt Kungsbacka Kommuns projektmodell.

 • Skapa en helhetsvy av alla planerade och pågående initiativ, synliggöra vad som är prioriterat och tydliggöra beroenden mellan initiativ. Varje verksamhet kan ha en eller flera projektportföljer.

 • Stödja planering och uppföljning av resurser på flera nivåer.

 • Stödja status och versionshantering av enskilda dokument eller hela mappar.

 • Erbjuda behörighetsstyrning där behörighet kan sättas på olika projekt/initiativ eller delar av projekt baserat på olika roller.

 • Stödja ärendehantering i den mening att man ska kunna tilldela och följa upp uppgifter som tillhör projektet.

 • Vara webbaserat och finnas med svenskt användargränssnitt.


Upphandlingen
 

Kungsbacka Kommun valde att upphandla projektverktyget genom en offentlig upphandling.

Förutom Antura deltog Canea (Canea Projects), Mawell (Webforum) och Visionera (Vision Project) i upphandlingen. Kungsbacka Kommun valde i denna upphandling att testa och utvärdera varje system mot varje enskilt krav, vilket Antura välkomnade. Denna utvärdering ledde fram till följande resultat:

 • Anturas anbud bedömdes efter utvärdering vara det enda inlämnade anbudet som uppfyllde samtliga obligatoriska krav.

 • Canea Projects och Webforum visade sig efter utvärdering ej uppfylla de obligatoriska kraven efter gjord verifikation.

 • Vision Projects utvärderades inte.

Kungsbacka är en av de mest expansiva kommunerna i Sverige. Kungsbacka är den nordligaste kommunen i Hallands län. Gränsar i norr till Göteborg och Mölndal, i öster och söder till Marks kommun och till Varberg. Europaväg 6, liksom järnvägen mellan Göteborg och Malmö, går rakt genom kommunen från norr till söder. Kungsbacka har ca 77 000 invånare och är därmed Sveriges 26:e största kommun.

Kungsbacka kommun är den största arbetsgivaren med drygt 6 000 anställda.