Play-Icon
2012-02-15

Landstinget Västernorrland väljer Antura Projects

För att få ett lättanvänt stöd för projektmodell, dokumenthantering, tidplanering och samarbete har Landstinget Västernorrland tecknat avtal med Antura gällande projektverktyget Antura Projects.

Landstinget Västernorrland ansvarar för liv och hälsa i Västernorrland:

  • Hälso‐ och sjukvård

  • Folktandvård

  • Kultur, utbildning, forskning och tillväxt


Landstinget Västernorrland har nyligen tecknat avtal med Antura gällande projektverktyget Antura Projects. Systemet kommer inledningsvis att användas för projektmodellen, dokumenthantering, tidplanering och samarbete, men på sikt kommer fler funktioner att rullas ut.

Landstinget Västernorrland var sedan tidigare användare av Antura Projects i andra landstings installationer och hade genom detta en mycket bra bild och goda erfarenheter av hur Antura Projects kunde bidra till ett effektivare och bättre projektarbete inom landstingsverksamhet.


Med 7700 anställda är Landstinget Västernorrland länets största arbetsgivare. Av de anställda arbetar ca 79 procent inom hälso- och sjukvården.