Play-Icon
2015-02-23

Modell och verktyg – projektportföljhantering i praktiken!

I många organisationer är stora delar av verksamheten projektorienterad och för ledningen är det avgörande att besluta om rätt satsningar. Välkommen till Anturas och Tietos frukostseminarium fredagen den 20 mars om effektiv portföljhantering i praktiken.

Med begränsade resurser, samtidigt som kraven på att snabbt åstadkomma effekter är höga, ställs även höga krav på en effektiv hantering av projektportföljen. En effektiv hantering av projektportföljen kräver både genomtänka processer och ett kraftfullt verktyg.

 • Hur ska du veta vilka projekt som bör startas eller stoppas?

 • Vad kostar det att satsa resurser på fel projekt?

 • Vad krävs för en lyckad portföljhantering?

 • Hur kan portföljhantering öka ditt företags lönsamhet?

En effektiv hantering av projektportföljen kräver både genomtänka processer och ett kraftfullt verktyg!

 • Tieto ger med PPS ett tydligt och praktiskt modellstöd för projekt-, program- och resurshantering.

 • Antura har sedan 2001 framgångsrikt levererat projektverktyget Antura Projects - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering.

Lyssna till Anturas och Tietos gemensamma frukostseminarium där vi demonstrerar hur portföljhantering kan bedrivas i praktiken och skapa omedelbar nytta för din verksamhet!

Föreläsare:

 • Mattias Wallén, Senior Projektledare & Verksamhetskonsult, Antura

 • Anders Nilsson, Senior PPS-konsult, Tieto PPS

Antura och Tieto PPS önskar dig varmt välkommen!

Tid

 • Fredagen den 20 mars 2015

 • Frukost serveras från 7.30

 • Seminariet pågår 8.15–9.15

Plats

Nordic C Hotel, Vasaplan 4, Stockholm, Lokal: Kebnekaise

Anmälan 

Observera begränsade antal platser