Play-Icon
2012-11-26

Mölndals Stad väljer Antura Projects

Mölndals Stad har valt Antura Projects för kommunens samlade projektverksamhet och som stöd för den nya kommungemen-samma projektmodell man infört.

En stor del av Mölndals Stads verksamhet bedrivs i projektform och organisationen hade därför ett stort behov av stöd i form av väl fungerande processer, metodstöd och verktyg. För ungefär ett år sedan formulerades ett uppdrag av kommundirektören som tog sikte på att införa en kommungemensam projektmodell och samtidigt förse kom-munens medarbetare med ett projektverktyg. Uppdraget gick till kommunens utsedda IT-strateg, som gjorde en grundlig marknadsanalys av bägge delar. Bland annat träffade man ett antal leverantörer av projektverktyg på svenska marknaden för att se vilket verktyg som bäst skulle kunna möta kommunens behov.

Internt fanns en efterfrågan efter ett projektverktyg med bra stöd till såväl projektledare, ledning och resursansvariga. Funktioner som resurshantering, tidplanering, ekonomisk uppföljning och rapportering var exempel på områden där Mölndals Stad behövde få bättre struktur.

Hösten 2012 tecknades avtal om att införa Antura Projects som verksamhetens centrala verktyg för projekt- och portföljhantering. Valet av Antura Projects föregicks av en noggrann utvärdering, referens-besök och en pilotperiod om sex månader då verktyget användes och utvärderades i skarpt läge för ett antal projekt i det stora programmet ”Nya Mölndals centrum”.

Mölndal är en kommun, strax söder om Göteborg, med ett dynamiskt näringsliv och en intressant historia. Nuvarande kommun bildades genom en sammanslagning av landskommunerna Mölndal, Kållered och Lindome 1971. Den nya kommunen fick namnet Mölndals kommun. 1922 fick Fässbergs kommun stadsrättigheter och sedan 2004 heter kommunen åter Mölndals stad. Kommunen har drygt 4000 anställda som arbetar i tio olika förvaltningar.

Mölndals stad har 61 191 invånare och är den tredje största kommunen i Västra Götalands län (2011-06-30).