Play-Icon

2023-04-18

Mycronic effektiviserar och förbättrar projektverksamheten med Antura

Mycronic är ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronic är bl.a. världsledande i segmentet för avancerade fotomaskritare som används i bildskärmsindustrin. Mycronic valde under sommaren 2021 att implementera projektverktyget Antura som systemstöd för att effektivisera sin projektorganisation och få bättre överblick över verksamhetens projekt och aktiviteter. Det målet är uppnått och de satsar nu på att bredda användningen av verktyget.

Under 2020 valde Mycronic att göra en upphandling av nytt projektverktyg för att effektivisera sin projektstyrning. Funktioner för portföljhantering, tidrapportering, resursplanering, kostnadshantering och riskhantering efterfrågades. Då Antura skulle utgöra en viktig del av Mycronic´s applikationslandskap, behövdes också integration med befintliga affärssystemet Movex/M3 för import av kostnader och export av tidrapportering. Efter en noggrant genomförd utvärdering av flertalet leverantörer föll valet på Antura. De såg stora fördelar med en gemensam arbetsyta och arbetssätt samt möjlighet till en samlad helhetsbild över tillgänglig kapacitet. Detta har de nu uppnått med hjälp av Antura.
 
−Vi är väldigt nöjda med projektverktyget och känner att vi har uppnått målet med att få en gemensam plattform där både våra projektledare och projektmedlemmar kan arbeta tillsammans. Vi har också fått en mycket bättre sammantagen bild av projekt och aktiviteter, berättar Hans Ollfors, Senior Specialist Project Manager, Development Center, Pattern Generators på Mycronic.
 
Implementering av ett projektverktyg innebär alltid en förändringsresa och är tidskrävande. Den handlar också om vilken projektmognadsgrad bolaget har. Mycronic var väldigt tillmötesgående vilket gjorde att implementeringen gick smidigt. De hade ett bra stöd från ledningen. En annan framgångsfaktor var den tvärfunktionella arbetsgruppen med medlemmar som kan verksamheten och fick möjlighet att avsätta erforderlig tid för att införa Antura. Den smidiga implementeringen gjorde även att Mycronic vann utmärkelsen ”Best Implementation Award 2022, Private Sector” på Anturadagen i maj 2022.
 
−Hela teamet är glada och stolta över att vi vann priset Best Implementation Award på Anturadagen. Det visar på att vi både var i rätt mognadsgrad samt hade samsyn i organisationen vilket säkerställde att vi smidigt kunde hantera implementeringen som den förändringsresa det faktiskt är, säger Hans.
 
Förutom projekt- och portföljhantering så har Mycronic flyttat över delar av sin resurshantering, vilket innebär att de nu projekt- och resursplanerar i ett och samma system. Tidigare användes Excel för resurshanteringen och de upplevde att det både var svårt att underhålla samt hade begränsad funktionalitet. Syftet är att öka affärsnyttan med hjälp av verktyget, eftersom de nu enklare kan se var det behövs resurser för att möta projektens deadlines.
 
Det sker nu en utökad användningen av verktyget inom organisationen med fler användare.
 
−Vi på Antura är imponerade över den smidiga implementeringen som Mycronic har gjort och att de nu är i gång och använder verktyget som de önskat. Mycronic är ett väldigt spännande bolag som vi är glada över att få samarbeta med och det skall bli roligt att följa deras resa i takt med att de växer med verktyget, berättar Therese Forsberg, Verksamhetskonsult och kundansvarig på Antura.

Mycronic AB är ett börsnoterat (NASDAQ, Stockholm, large cap) svenskt högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby, norr om Stockholm och koncernen har dotterbolag i Kina, Frankrike, Tyskland, Japan, Singapore, Sydkorea, Nederländerna, Storbritannien och USA.

www.mycronic.com