Play-Icon
2019-10-18

NCC tar stöd av Antura Projects vid ramavtal värt 3,3 miljarder

NCC har valt att implementera Antura Projects som projektverktyg. Systemet införs i samband med ett nyligen tecknat ramavtal med det allmännyttiga bostadsbolaget fsb i Danmark.

NCC, ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling, kommer under de närmaste åren att samarbeta med fsb i Danmark, Köpenhamns största allmännyttiga bostadsbolag. Ramavtalet är tecknat under fyra år och är värt drygt 3,3 miljarder SEK. Projekten handlar om planering, renovering samt nybyggnation av fastigheter och värderas uppemot 800 miljoner. 

Mot bakgrund av det nya samarbetet har NCC valt att implementera Antura Projects och erhåller därmed ett heltäckande, konfigurerbart och användarvänligt stöd för projekt- portfölj- och resurshantering. 

Genom att införa Antura Projects hoppas NCC uppnå följande: 

  • Bättre samarbete mellan NCC, arkitekter och teknikkonsulter

  • Ökad transparens gentemot uppdragsgivaren fsb

  • Förbättrad resurshantering och kostnadsuppföljning av projekt

  • Effektiv rapportering på portföljnivå, genom visuella diagram och rapporter

Då Antura Projects emottagits väldigt positivt inom konsortiet, har NCC valt att tillgängliggöra systemet även för andra delar inom organisationen; bland annat har ett införande inletts inom avdelning ”Engineering”.

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på drygt 57 miljarder SEK. Inom koncernen arbetar omkring 16 500 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

www.ncc.se