Play-Icon
2012-09-21

Nobel Biocare gör framgångsrik storsatsning på projekten tillsammans med Antura

Den globala koncernen Nobel Biocare, som är världsledande inom tandtekniska lösningar, har använt Antura Projects sedan 2006 och räknas därmed till de kunder som har kört systemet längst. Under det senaste halvåret har företaget gjort en enastående resa för att lyfta projektverksamheten på en global basis tillsammans med Antura.

Joachim Sällsten, ansvarig för Strategiska Projekt (till vänster) och Peter Bodlund, Program Office Manager (till höger)

I många år har Antura Projects använts inom företagets globala IT-funktion och har där huvudsakligen fungerat som ett tid- och resursplaneringsverktyg. Sett till hela Nobel Biocare har användning varit ganska begränsad – både funktionellt och organisatoriskt.

Under hösten 2011 skedde stora förändringar inom Nobel Biocare som öppnade upp för helt nya möjligheter. För den, delvis nytillträdda, verkställande ledningen stod det helt klart att Nobel Biocares framtida affärsframgångar måste bygga på ett fundament som hela bolaget enas kring. Detta fundament har definierats som fem strategiska mål, eller ”Must Wins”, som Nobel Biocare kallar dem.

Eftersom Antura Projects har utmärkt stöd för verksamhets- och projektstyrning på strategisk nivå såg Nobel Biocare och Antura ett gyllene tillfälle att lansera Antura Projects globalt. Ett viktigt steg var att Nobel Biocare vid denna tidpunkt valde att teckna ett koncernavtal med Antura för att kunna använda Antura Projects obegränsat i organisationen.

Sedan början av 2012 har Antura arbetat intensivt med att lansera, utbilda och stötta verksamheten på global nivå. Parallellt har Nobel Biocare genomfört ledarskapsutbildningar och satsat brett på projektledning som profession, bland annat genom att nyckelresurser kommer att genomgå en projektledarcertifiering. Det är stora insatser som genomförts för att höja nivån i alla avseenden.

Ett halvår senare träffar Anders Haglund, Anturas kundansvarige, Joachim Sällsten och Peter Bodlund uppe på Nobel Biocares nya fina kontor i centrala Göteborg. Joachim ansvarar för Strategiska Projekt (Process/Projektmetodik), Program och Projektkontor inom Global IT, medan Peter är Program Office Manager. Med bara 100 meters avstånd mellan kontoren har faktiskt Antura och Nobel Biocare månadsvisa förvaltningsmöten för att kunna stämma av frågor och möjligheter under avslappnade och trevliga former.

”Jag är själv oerhört imponerad av vad vi åstadkommit på kort tid tillsammans med er på Nobel Biocare”, börjar Anders. ”Ser ni några framgångsfaktorer med hur ni lyckas med era projekt?”

”Nobel Biocare har valt att använda projektverktyget centralt i vår uppdaterade globala process för portfölj- och projektmetodik, eftersom det är en framgångsfaktor för företaget och våra kunder”, menar Joachim.

”Har ni fått någon respons från era användare i Schweiz, USA eller andra delar av världen?”, undrar Anders.

”Ja, Antura Projects är ju i full produktion på hela vår globala arena nu. Det vi hör från våra användare är att systemet fungerar hur bra som helst oavsett var i organisationen man är placerad. Allt handlar ju bara om hur man lanserar systemet. Vi har verkligen gått ”all-in”, som du säkert märkt”, skrattar Joachim.

”Det som ändå gjort detta möjligt är att våra projekt är så affärskritiska att vår exekutiva ledning kräver full synlighet i projekt, portföljer och programsatsningar. Vi driver hela tiden komplexa, tidskritiska och tvärfunktionella projekt som berör många yrkeskategorier, spridda på alla våra globala siter. Dessutom har projekten starka beroenden sinsemellan”, fyller Peter i.

Nobel Biocare är ett medicintekniskt företag som är världsledande inom nyskapande, estetiska, tandtekniska lösningar som är vetenskapligt baserade. Nobel Biocare är en unik leverantör av integrerade lösningar med tandkronor, tandfasader, tandbroar och tandimplantat till tandvårdsspecialister. Nobel Biocare har mer än 2 500 anställda över hela världen. Företaget har sitt säte och huvudkontor i Zürich, Schweiz. Produktion sker vid sex anläggningar i USA, Sverige, Japan och Israel. Nobel Biocare har egen säljorganisation i 37 länder.