Play-Icon
2009-03-16

Nya installationer av Antura Projects

Antura har nyligen implementerat Antura Projects på Svensk Kärnbränslehantering och Banverket Produktion.

På Svensk Kärnbränslehantering används systemet för projekt- och portföljhantering samt resursplanering och fulltidsrapportering för hela personalen.

På Banverket Produktion används systemet för över 8000 pågående projekt, varav några av de största som idag genomförs i Sverige.