Play-Icon

2017-12-01

Pristagare vid Antura Awards 2017

Antura lyfter årligen fram goda exempel bland kunder och partners genom Antura Awards, där pris delas ut till  organisationer som arbetar med projekt- portfölj- och resurshantering på ett föredömligt sätt. Här presenterar vi 2017 års vinnare.

Utmärkelsen syftar till att visa Anturas uppskattning samt uppmärksamma och hylla såväl kunder som partners. Antura Awards delas ut i fyra kategorier:

Best Implementation Award Private Sector
Best Implementation Award Public Sector
Honorary Award For Extraordinary Contributions to Antura Group
Honorary Award For Lifetime Achievements in Project and Portfolio Management

Kristallen, priset i Antura Awards, delas ut till en pristagare i respektive kategori.

Jurygrupper

Juryn avseende Anturas Best Implementation Awards utses av Antura och består av representanter från affärsområdet Professional Services. Juryns uppgift är att utse tre nominerade och en vinnare i respektive kategori. Juryn avseende Antura Honorary Awards består av representanter från Anturas ledningsupp samt styrelse.

2017 utgjordes respektive jurygrupp av följande personer: 

Best Implementation Awards
Roger Sonebäck, Consulting Director Stockholm (ordförande)
Peter Bergevald, Consulting Director Gothenburg
Jenny Rosengren, Senior Project Manager & Business Consultant
Camilla Caddeo, Senior Project Manager & Business Consultant

Antura Honorary Awards
Mattias Andersson, Founder & CEO (ordförande)
Anders Haglund, Manager International Markets
Patrik Bergström, Director Professional Services

Pristagare Antura Awards 2017

Vid Antura Awards 2017 tillkännagavs följande pristagare:

Best Implementation Award 2017, Private Sector
Outokumpu
Motivering: Förändringsinitiativet –som balanserat på en knivsegg mellan olika kulturer och arbetssätt –har tillsammans med Antura Projects använts för att smälta samman organisationen till att se fram emot gemensamma och rationella arbetssätt med gemensam terminologi.

Best Implementation Award 2017, Public Sector
Öresundskraft
Motivering:Med ett fokus på att leverera verksamhetsnytta arbetar Öresundskraft aktivt för att öka hela organisationens projektmognad. Inställningen är att inte krångla till det mer än nödvändigt "Keepit simple". Man kan säga att de har tagit ett brett initiativ inom organisationen och avsatt både ÖRE och SUND KRAFT -för att åstadkomma något utöver det vanliga.

Honorary Award For Extraordinary Contributions to Antura Group
Sveriges Radio/Robert Johansson, Head of Project Management Office
Motivering: Få kunder har en så lång och gedigen historik med Antura som den här organisationen. Under de senaste 9 åren har kunden utvecklat en hög projektmognad, smarta arbetssätt och effektiva metoder. Vår gemensamma resa har alltid kantats av öppenhet, lösningsorientering och generositet. Den här organisationen –och människorna bakom den –har bidragit bortom vad man kan begära i otaliga referenstagningar och nätverk för att dela med sig av sina erfarenheter med Antura. Vi är många som har mycket att tacka personen som representerar årets pristagare i kategorin Honorary Award for Extraordinary Contributions to Antura Group.

Honorary Award For Lifetime Achievements in Project and Portfolio Management
Torbjörn Wenell
Motivering: Denna person har arbetat med att utveckla projektarbetsformen och dess praktiska tillämpning i över fem decennier. Över åren har personen varit involverad i tusentals projekt inom alla branscher.Expert, inspiratör och förebild kan sammanfatta denna persons gärning i projektsverige. Det är med den allra största respekt och uppskattning som Antura härmed vill uppmärksamma en av vår bransch allra främsta – en person som har levt ett helt liv med projekt.

”I am of course delighted to hear the news. I want to thank and congratulate our excellent implementation team, which has done a great job. I also want to thank the Antura people who have been supporting us during the implementation project.”

Dr. Juho Talonen, Senior manager, Corporate R&D, Outokumpu - vinnare av Best Implementation Award Private Sector 2017

Vinnare av Best Implementation Award Public Sector 2017: Öresundskraft.

Vinnare av Honorary Award For Extraordinary Contributions to Antura Group 2017: Sveriges Radio och Robert Johansson.

Vinnare av Honorary Award For Lifetime Achievements in Project and Portfolio Management 2017: Torbjörn Wenell.

Årets pristagare vid Antura Awards tillsammans med juryn.