Play-Icon

2018-12-11

Pristagare vid Antura Awards 2018

Antura lyfter årligen fram goda exempel bland kunder och partners genom Antura Awards, där pris delas ut till organisationer som arbetar med projekt- portfölj- och resurshantering på ett föredömligt sätt. Här presenterar vi 2018 års vinnare.

Utmärkelsen syftar till att visa Anturas uppskattning samt uppmärksamma och hylla såväl kunder som partners. Antura Awards delas ut i fyra kategorier:

Best Implementation Award Private Sector
Best Implementation Award Public Sector
Honorary Award For Extraordinary Contributions to Antura Group
Honorary Award For Lifetime Achievements in Project and Portfolio Management

Kristallen, priset i Antura Awards, delas ut till en pristagare i respektive kategori.

Jurygrupper

Juryn avseende Anturas Best Implementation Awards utses av Antura och består av representanter från affärsområdet Professional Services. Juryns uppgift är att utse tre nominerade och en vinnare i respektive kategori. Juryn avseende Antura Honorary Awards består av representanter från Anturas ledningsupp samt styrelse.

2018 utgjordes respektive jurygrupp av följande personer: 

Best Implementation Awards
Roger Sonebäck, Consulting Director Stockholm (ordförande)
Peter Bergevald, Consulting Director Gothenburg
Jenny Rosengren, Senior Project Manager & Business Consultant
Camilla Caddeo, Senior Project Manager & Business Consultant
 
Antura Honorary Awards
Mattias Andersson, Founder & CEO (ordförande)
Anders Haglund, Manager International Markets
Patrik Strömbeck, Senior Business Consultant & CISO

Pristagare Antura Awards 2018

Vid Antura Awards 2018 tillkännagavs följande pristagare:

Best Implementation Award 2018, Private Sector
Atea
Motivering: Enkelhet och delaktighet, genomtänkta strategier och mål, samt ett tydligt engagemang från ledningen har varit ett vinnande koncept i deras breda införande på kort tid. Lägg därtill en Eldsjäl till projektledare med ett genuint engagemang för sitt uppdrag – implementationen av Antura Projects. 

Best Implementation Award 2018, Public Sector
Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten
Motivering: Beställarens fantastiska engagemang, fokus på värde för organisationen samt en tydlig målbild lade grunden för ett stegvis införande. Projektet hanterade integrationer och arbetssätt med smarta och innovativa lösningar. Ett införande som vi gärna återvinner och kör igen och igen och igen…

Honorary Award For Extraordinary Contributions to Antura Group
Maria Björk
Motivering: Under de senaste 7 åren har våra vägar korsats vid flertalet tillfällen, vilket har lett till flera olika givande samarbeten i både privat och offentlig sektor. Den här personen – och de verksamheter denne representerat – har tagit projektverktyg på allvar, och arbetat målmedvetet och framgångsrikt för att kunna få ut den fulla nyttan av Antura Projects. I år vill vi uppmärksamma en av de mest drivna och framträdande personligheterna i projekt-Sverige!

Honorary Award For Lifetime Achievements in Project and Portfolio Management
Bo Tonnquist
Motivering: Det finns få personer i Sverige som verkligen gjort det mesta inom projektledning och idag vill vi uppmärksamma en person som verkligen lever upp till det. Gedigen linjeerfarenhet, framstående föreläsare, erfaren konsult, engagerad branschexpert och prisbelönt författare, beskriver denne persons förtjänster från de senaste ca 25 åren. Antura har härmed det stora nöjet att uppmärksamma en av de personer som haft allra störst betydelse i Sverige när det gäller att bygga och utveckla kompetens inom projektledning, både hos studenter och inom näringslivet.

Best Implementation Award 2018, Private Sector, gick till Atea. Carl-Fredrik Eld emottog priset på scen.

Best Implementation Award 2018, Public Sector, gick till Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten. Här Jessica Moe och Anna Lanne Davidson på bild.

Maria Björk belönades med utmärkelsen Honorary Award For Extraordinary Contributions to Antura Group.

Bo Tonnquist erhöll Honorary Award For Lifetime Achievements in Project and Portfolio Management.

Årets pristagare i Antura Awards samt några av jurmedlemmarna på scenen.