Play-Icon
2012-05-11

Proffice etablerar nytt PMO och inför Antura Projects

Bemannings- och rekryteringsföretaget Proffice har över 10 000 anställda på 100 orter och bedriver ett stort antal projekt. För att få en bättre samordning och struktur har man nyligen etablerat ett projektkontor (PMO) och valt Antura Projects för Proffice samlade projektverksamhet.

Precis som i många andra organisationer bedriver Proffice-koncernen mycket av sin verksamhet i projektform. Det handlar om allt ifrån IT-projekt till affärsutvecklingsprojekt. Projekt drivs både på koncern-gemensam nivå samt i de olika affärsområdena eller ”Business Units” som det kallas på Proffice.

Från koncernledningen uttryckte man en önskan om att få en bättre struktur och överblick över sin projektverksamhet. För att åstadkomma detta har man därför infört en ny projektmetodik, etablerat ett nytt projektkontor (PMO) och implementerat Antura Projects som verktygs-stöd för verksamhetens projekt- och portföljhantering.

På Proffice är man nöjda med att ha funnit ett etablerat projektverktyg som är flexibelt och användarvänligt nog att passa Proffice behov.

”Med Antura Projects får vi ett kraftfullt stöd för både metodik och projektarbete. Att vi dessutom får en total portföljöverblick som vi har efterfrågat länge gör att Antura Projects uppfyller våra önskemål till fullo. På Proffice är det viktigt att systemet är enkelt, flexibelt och lättanvänt och det tycker jag vi har fått med Antura Projects” säger Mikael Estenthal, projektkontorschef på Proffice.

För Antura representerar Proffice en bransch som vi inte jobbat med tidigare. Vi är därför mycket glada att hälsa Proffice och bemannings-branschen välkomma till Antura!

”Jag har ansvarat för införandet av Antura Projects på Proffice och jag är övertygad att Proffice kommer att lyckas med att vidareutveckla sin projekthantering. Det är inte bara projektverktyget Antura Projects som har betydelse, utan att hela ledningen ligger bakom den stora satsningen man nu gör med nytt projektkontor och ambitionen att bli mycket bättre inom området.” säger Niklas Knutsson, projektledare på Antura.

Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10 000 anställda. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.