Play-Icon
2013-07-04

Profoto väljer Antura Projects

Profoto är en marknadsledande tillverkare av belysningsutrustning för fotografering, med representation och distributörer i mer än 50 länder. Profoto letade efter en helhetslösning för verksamhetens portfölj- och resurshantering. Efter en utvärdering föll valet på Antura Projects.

Profoto är en marknadsledande tillverkare av belysningsutrustning för fotografering, med representation och distributörer i mer än 50 länder. Målsättningen är att utveckla och tillverka marknadens bästa ljusutrustning för yrkesfotografer. Man satsar hårt på produktutveckling och har idag en produktroadmap som sträcker sig fram till 2018.

Verksamheten är projektorienterad och projektportföljen omfattar kontinuerligt ett 25-tal projekt. Resursplaneringen är en kritisk funktion för att projekten skall kunna genomföras och leverera på utsatt tid.

Då man insett att man växt ur sina Excel-lösningar och andra nischade program, sökte man efter en helhetslösning som kunde stötta såväl de enskilda projekten som verksamhetens portfölj- och resurshanteringen.

Efter en tids utvärdering av förekommande system på marknaden föll valet på Antura Projects. Systemet har varit i produktion sedan 2012.

”Vår framtida resa på Profoto kommer att fokusera på att, efter att ha varit väldigt inriktat på portföljhantering och involverat mest projektledare, nu få ut det bredare i organisationen och få in samtliga projektdeltagare i systemet”

Lars Wiklund, Product Manager, Profoto

Profoto är en marknadsledande tillverkare av belysningsutrustning för fotografering, med representation och distributörer i mer än 50 länder. Profoto grundades 1968 och har idag ca 70 anställda och en omsättning på ca 255 MSEK (2012).

www.profoto.se