Play-Icon

2018-09-27

Projektstyrning i fokus när Norrköpings kommun växer

Tillväxtkommunen Norrköping initierade ett projekt för effektiv samhällsbyggnad och som resultat upphandlades ett gemensamt projektledningssystem. Antura Projects uppfyllde samtliga krav i upphandlingen och implementeras i verksamheten med start hösten 2018.

Norrköpings kommun växer. I visionen för 2035 ingår att öka invånarantalet från 137 000 till över 175 000 och fram till dess ska 15 000 nya bostäder byggas. För att uppnå bästa möjliga förutsättningar att lyckas i processen initierade kommunen ett projekt för samordnad och effektiv samhällsbyggnad (SESAM) och som resultat efterfrågades ett projektledningssystem. En upphandling genomfördes tillsammans med Nodra, tidigare Norrköpings Vatten och avfall, med målsättning att införa ett IT-stöd för styrning av såväl gemensamma som verksamhetsspecifika projekt och uppdrag.

Vid upphandlingen fästes stor vikt vid användarvänlighet; det nya systemstödet skulle vara enkelt och lättförståeligt. Vidare skulle verktyget kunna konfigureras för att stödja befintliga arbetsprocesser och den etablerade projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt. Utöver möjligheten till integration mot andra system, såsom ekonomisystemet Economa, efterfrågades stöd för projektplanering, portföljhantering, resurshantering, tidrapportering, dokumenthantering och uppföljning genom standardrapporter. 

Avgörande var också att systemet skulle fungera lika bra i kommunens standardwebbläsare MS Edge, som i andra etablerade webbläsare och på mobila enheter.

Erfarenheter från liknande införanden samt uppvisandet av en trovärdig och genomtänkt implementationsplan var betydelsefullt och Anturas erfarenheter från att implementera Antura Projects hos ett 20-tal liknande kommunala verksamheter vägde tungt.

Implementering är planerad att ske gradvis, med start hösten 2018.

Norrköpings kommun syssselsätter över 11 000 anställda och är därmed den största arbetsgivaren i Norrköping. 2017 utsågs kommunen för tredje året i rad till vinnare i Bästa tillväxt i Östergötland, av kreditupplysningsföretaget Syna.  

Nodra utgör ett av dotterbolagen inom bolagskoncernen, med verksamhet inom vatten-, avfalls- och bredbandstjänster. 

www.norrkoping.se

www.nodra.se