Play-Icon
2010-12-17

ROL väljer Antura Projects

Jönköpingsbaserade ROL, som är en världsledande leverantör av butiksinredning, har påbörjat sin implementation av Antura Projects. Systemet kommer att användas av anställda inom gruppens tre underkoncerner spridda över hela världen.

ROL Gruppen sysselsätter över 500 personer och har 8 tillverkande enheter i Europa, Asien och Sydamerika. 13 säljbolag finns spridda i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika och Asien.

En stor andel av projektverksamheten består av utvecklingsprojekt för nya produkter inom butiks- och kontorsinredning. Affärsutvecklings-, kund-, supply chain-, marknadsförings- och IT-projekt är också vanligt förekommande projekttyper inom bolagen. Dessutom kommer Antura Projects att användas för linjeverksamhet, som t ex drift och underhåll.

ROL lägger stor vikt vid lönsamhet och effekthemtagning i projekt. Eftersom Antura Projects kostnadshantering har ett väl utbyggt stöd för såväl budgetering som hantering av utfall och prognoser kan ROL nu få den överblick över projekt man tidigare saknat.

ROL är en världsledande leverantör av butiksinredning och består av ett flertal lokalt förankrade bolag över hela världen som sysselsätter över 500 personer. ROL erbjuder sina kunder förstklassig service i 28 länder världen över.