Play-Icon
2014-12-05

Region Jönköpings län valde Antura Projects

Region Jönköpings län har upphandlat ett IT-stöd för projektstyrning och resursadministration. Valet föll på Antura Projects, som var det enda systemet i upphandlingen som uppfyllde samtliga obligatoriska krav.

Region Jönköpings län ansvarar främst för hälso- och sjukvård och tandvård, men har även ett ansvar för den regionala utvecklingen, buss- och tågtrafik, kultur och viss utbildning.

Antura Projects kommer att användas för att hantera regionens olika projektportföljer, projektprogram, enskilda projekt, hantering av verksamheternas resurser i projekt och linjeverksamhet samt även externa resurser. Initialt ska systemet användas av IT-centrum och dess ca 200 användare för att därefter implementeras i övriga verksamheter.

Region Jönköpings län bedriver verksamhet för hela Jönköpings län. Regionen består av tretton kommuner med drygt 340 000 invånare.

Region Jönköpings län bedriver verksamhet för hela Jönköpings län. Länet består av tretton kommuner med drygt 340 000 invånare.

Regionen är en av Jönköpings läns största arbetsgivare med cirka 10 000 anställda.

www.rjl.se