Play-Icon

2019-04-30

Region Stockholm storsatsar på hälso- och sjukvård: inför Antura Projects som nytt projektverktyg

Region Stockholm har efter en upphandlingsprocess valt Antura Projects som nytt projektverktyg. Systemet införs nu gradvis med start inom det i särklass största verksamhetsområdet, hälso- och sjukvården. 

Region Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Nya och ökande behov av samhällsservice ställer krav på vidareutveckling av såväl kollektivtrafik som hälso- och sjukvård. En av de största satsningarna någonsin genomförs just nu, där omfattande om- och utbyggnader vid länets sjukhus syftar till att erbjuda mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Behovet av en mer effektiv hantering av projekt, portföljer och resurser, föranledde regionen att upphandla ett nytt IT-stöd. I upphandlingen ställdes bland annat följande krav avseende funktionalitet:

  • God överblick av innehåll och utvecklingsinitiativ per portfölj 

  • Stöd för att förvaltningar och bolag själva ska kunna nyttja systemet som stöd för lokala och gemensamma arbetssätt

  • Behörighetstyrning på flera nivåer, såsom organisation, roll och innehåll

  • Goda integrationsmöjligheter för att skapa automatiserad inläsning av data i realtid

Att systemet uppfyllde GDPR och rådande lagstiftning var en förutsättning, likaså ett användarvänligt gränssnitt. Krav ställdes även på en kostnadseffektiv licensmodell, hållbar budgetmässigt både på kort och lång sikt. Antura uppfyllde samtliga krav och kunde dessutom påvisa erfarenheter från liknande införanden, vilket vägde tungt. 

Implementationen av Antura Projects startade under våren 2019. Initialt kommer systemet att användas för att hantera projekt, portföljer och resurser inom Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen (HSF), Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) samt Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM). Därefter väntar införande i organisationer såsom Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Vårdbolaget Tiohundra. 

Genom att ta stöd av Antura Projects funktioner för projekt-, portfölj- och resurshantering förenklas planering, genomförande och uppföljning av pågående initiativ, viktiga för fortsatt god samhällsservice.

Region Stockholm, som omfattar 26 primärkommuner och 2 336 404 invånare, ansvarar för offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik, regionplanering, regional tillväxt och kulturliv i Stockholms län. Varje dag besöker 13 800 patienter en husläkarmottagning,  11 000 personer använder färdtjänst och 2,9 miljoner resor görs i lokaltrafiken, av fler än 800 000 personer. 

Region Stockholm utgör en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 medarbetare. 

www.sll.se