Play-Icon
2019-10-07

Region Västerbotten väljer Antura Projects som projekt- och portföljverktyg

Region Västerbotten, Sveriges till ytan näst största län, har efter en testperiod valt att införa Antura Projects som projekt- och portföljverktyg. 

Region Västerbotten har två viktiga uppdrag som behöver och förutsätter varandra; hälso- och sjukvård respektive regional utveckling. Några verksamhetsområden med uttalat fokus under de närmaste åren är digitalisering, social välfärd, näringslivsutveckling, samhällsbyggnad samt kompetensförsörjning. 

För att effektivisera projektverksamheten och stötta projektmedlemmar inom de olika verksamhetsområdena på bästa sätt, valde regionen att utvärdera passande IT-stöd på marknaden. I början av 2019 startade således en testperiod av Antura Projects, där funktioner efterfrågade av projekt- och portföljkontoret sattes på prov. Verksamheten kunde på så sätt också säkerställa att systemet var lättöverskådligt, intuitivt och enkelt att använda.

Efter lyckat utfall av testperioden sker implementation i full skala under hösten 2019. Utöver funktioner för att följa upp projekt, program och portföljer kommer Antura Projects att användas för resurshantering och ekonomistyrning. När systemet är implementerat kan det bli aktuellt med en integration med regionens ekonomisystem Agresso samt tilläggsprodukten Antura Projects for SharePoint.

Antura tackar Region Västerbotten för förtroendet och ser fram mot att få vara en del av den fortsatta utvecklingen!

Region Västerbotten är Sveriges näst största län till ytan och ungefär lika stort som Västra Götaland, Skåne, Stockholm och Östergötland tillsammans. Regionen utgörs av 15 kommuner, med totalt omkring 269 000 invånare. Cirka 80 procent av befolkningen bor i Umeå och Skellefteå med kranskommuner. Omkring 10 000 personer är anställda inom regionen.

www.regionvasterbotten.se