Play-Icon
2012-06-05

Reportage från Anturadagen 24 maj, Stockholm

Denna gång gick Anturadagen av stapeln i World Trade Center i Stockholm och ett åttiotal deltagare fick uppleva en inspirerande dag med fokus på projekthantering i Offentlig sektor. Kvällen avslutades med Alsaceprovning och asiatisk buffé.

Anturadagen genomfördes för femte gången och Anturas kunder och andra intressenter fick återigen möjlighet att träffas för att dela erfarenheter och knyta kontakter under trivsamma former.

Denna gång fick man lyssna till praktikfall från Lantmäteriet, Västra Götalandsregionen och Järfälla Kommun såväl som till Anturas egna presentationer om framtidsplaner och produktnyheter.

Kvällen avslutades med en Alsace-provning och mingel ända in på småtimmarna där kunder och andra intressenter fick möjligheten att nätverka och dela erfarenheter över en väldigt god asiatisk buffé.

Från Anturas sida är vi oerhört stolta över att återigen ha en fullsatt Anturadag med en publik bestående av projektchefer, projektkontors-ansvariga och portföljchefer från Sveriges största och mest välkända företag och organisationer. På återseende i november igen – från oss alla på Antura!

Reportagefilm från Anturadagen 24 maj (3:26)Praktikfall och föredrag


Maria Björk

Lantmäteriet växlar upp sin projekt- och portföljhantering med Antura Projects

Lantmäteriet är en statlig myndighet med ca 2100 anställda. De är välkända bland svenska myndigheter och verk för att ligga långt framme inom projekt- och portföljhantering. Lantmäteriet har under det gångna året bytt såväl projektmodell som projektverktyg för att kunna växla upp verksamhetens projekt- och portföljhantering till nästa nivå. Maria Björk, som är chef för Lantmäteriet Utveckling, delar med sig av sina erfarenheter från införandet av Antura Projects och hur man ser på utvecklingen framöver.

Maria Björk, Chef för Lantmäteriet Utveckling, Lantmäteriet
 

Maria Björk, chef för Lantmäteriet Utveckling, visar hur en mycket projektmogen organisation som Lantmäteriet arbetar för att ligga i framkant inom offentlig sektor.

Antura Projects valdes som projektverktyg 2011 och har inneburit ett stort lyft för Lantmäteriet.


Monica 
Ekström Laila Mattiasson

Västra Götalandsregionens resa mot förbättrad projekthantering

Med över 50 000 anställda är Västra Götalandsregionen Sveriges största arbetsgivare. Regionen ansvarar för sjuk- och hälsovård, liksom för kultur, tillväxt och hållbar utveckling i Västra Götaland. Regionen är en multiprojektmiljö, där det drivs ett stort antal projekt inom en rad varierande områden. Antura Projects används som projektverktyg sedan 2009 och man har idag närmare 7000 användare vilka ständigt ökar. Spännvidden inom regionens verksamhetsområden innebär att man har en varierande grad av projektmognad. Regionen ser nu alltmer vikten av att effektivt styra och leda projekt. Projektkontor finns etablerat och nya arbetssätt växer fram. Mycket arbete återstår och resan mot framtidens projekthantering har bara börjat.

Monica Ekström, Chef Projektkontoret, Regionservice
Laila Mattiasson, Samordnare Vård-IT- projekt, Regionkansliet
Västra Götalandsregionen
 

Laila Mattiasson på Västra Götalandsregionen berättar hur mångfacetterad projektverksamheten är hos Sveriges största organisation.

Monica Ekström, chef för projektkontoret på Regionservice inom Västra Götalandsregionen, berättar om deras resa tillsammans med Antura.


Martin Björklund

Järfälla Kommun utvecklar sin projektverksamhet

Järfälla Kommun driver en mängd olika projekt, alltifrån byggnation av helt nya stadsdelar till utökat IT-stöd för både anställda och medborgare. Bara inom kommunens Bygg- och Miljöförvaltning drivs flera hundra projekt som stöttar den kraftiga tillväxten av kommunen. För att få bättre samordning och överblick på projektverksamheten har Järfälla Kommun implementerat Antura Projects. Kommunledningskontoret valde att satsa på ett verktyg som skall finnas tillgängligt för kommunens samtliga verksamheter och stödja såväl små som stora projekt i alla avseenden. Systemförvaltare Martin Björklund, som arbetar på kommunens IT-servicekontor, delar med sig av erfarenheterna.

Martin Björklund, Systemförvaltare, IT-Servicekontoret, Järfälla Kommun
 

Så här inför och nyttjar man Antura Projects inom kommunal verksamhet var temat för Martin Björklund, systemförvaltare på Järfälla Kommun.


Pär Abelson

Att kravställa och upphandla projektverktyg inom offentlig sektor

Pär Abelson är segmentschef för Offentlig sektor på Cybercom och ingår i Kammarkollegiets projektgrupp för statens framtida försörjning av ramavtal. Pär delar med sig av sina erfarenheter från kravställning och upphandling av programvaror inom offentlig sektor. Områden som berörs är beställarens problem med anskaffning/försörjning, LOU, olika ramavtal, kravställning, hur man handlar ett verksamhetsstöd på olika avtal och fördelar respektive nackdelar med att köpa programvara som en tjänst.

Pär Abelson, Segmentschef Offentlig sektor, Cybercom
 

Pär Abelsson, segmentschef Public Sector på Cybercom, lotsar oss igenom upphandlingsdjungeln på ett pedagogiskt sätt.

Anturas presentationer

Mattias Andersson, VD på Antura, välkomnar denna Anturadags samtliga deltagande företag och organisationer.

I samband med Anturadagen så presenterades även Anturas nya styrelse. Till vänster, styrelseordförande Fredrika Hörlin. Till höger, styrelseledamot Bo Steiner.

Anturas satsning på offentlig sektor visar sig bland annat i att Antura Projects finns att avropa genom Kammarkollegiets båda ramavtal för IT-system.

Intressanta presentationer från medlemmar ur Anturas ledningsgrupp, här med Pether Wiklander, Utvecklingschef och Patrik Strömbeck, Regionchef Stockholm.

De största och bästa nyheterna sammanfattades av Anders Haglund, Projektledare och Michael Söderman, Ansvarig systemarkitekt på Antura.

Anturadagen avslutades i vanlig ordning med en interaktiv och enormt uppskattad Workshop ledd av Antura-trion Patrik Strömbeck, projektledare Patrik Norling och nya utbildningsansvariga Anna Lindström. Huvudfrågan var ”Vad är viktigast för att lyckas med projektverktyg?”

Direkt efter Workshopen kunde gruppens samlade erfarenheter och åsikter sammanställas på detta trevliga sätt.

Vad är en heldagskonferens utan lite spontangymnastik, denna gång ledd av Pär Abelsson från Cybercom.

Mingel och nätverkande

Glada miner på Anna Lindström (Utbildningsansvarig) och Niklas Knutsson (Projektledare) på Antura i väntan på dagens första deltagare.

Först på plats var Marie Lundström, ny chef på Tieto PPS och Elisabeth Erholt, marknadsansvarig på Tieto PPS.

Delegationen från Lantmäteriet i Gävle har precis anlänt och det med ett riktigt gott humör.

Christer Runsten från Trafikverket ICT tar en morgonkaffe med vår egen Patrik Strömbeck.

Anturas samarbetspartner Semcon, här representerade av Ulrika Fagrell och Martin Sköldenklint.

Mellan de lättsamma stunderna av nätverkande så finns också mycket matnyttigt att lära sig genom den erfarenhetsdelning som kännetecknar Anturadagen.

Gemensam lunch i World Trade Center.

Pär Abelson och Debbie Pettersson från Cybercom samspråkar med Patrik Strömbeck på Antura.

Camilla Rubinstein, chef PMO på Lantmännen, norpar vindruvor på fikabuffén. Andra fikasugna var Kamilla Petersson och Martin Thulin på Göteborgs Universitet och vår egen Viktor Peterson (Marknad & Försäljning) till höger.

Kvällens aktiviteter innefattade denna inspirerande genomgång av Alsace-viner.

En lyckad Anturadag innehåller både allvar och trevligheter. Här har Anders Haglund på Antura och Lars Hansson på Lantmännen funnit varandra.

Peter Gustavsson, Head of Service & Project Portfolio Management på Intrum Justitia har hittat trevligt umgänge med Daniel Skarman och Catharina Frostner från SKB och vår egen Patrik Norling (hungrigast på bilden).

Nya styrelseledsmoten Bo Steiner i fokus. Här tillsammans med Mats Hagberg från Crane Currency (vänster) och Klas Hedman från Tieto PPS (höger).