Play-Icon
2012-12-18

Reportage från Anturadagen 28 nov 2012

Detta var den största Anturadagen någonsin med 115 deltagare, högaktuella kundcase från PostNord, Nobel Biocare och Assa Abloy, spännande produktnyheter och en oslagbar trollerishow som avslutning

Anturadagen genomfördes för sjätte gången och Anturas kunder och andra intressenter fick återigen möjlighet att träffas för att dela erfarenheter och knyta kontakter under trivsamma former. Denna gång fick man lyssna till praktikfall från PostNord, Nobel Biocare och Assa Abloy. Vi fick också möjligheten att presentera våra största produktnyheter, en helt ny simuleringsfunktion och Antura Projects for iPhone.

Dagen avslutades med en trollerishow signerad Johan Ståhl (silvermedalj i trolleri-VM) och Peter Gröning (mentalist och tankeläsare). Från Anturas sida är vi oerhört stolta över att återigen ha en fullsatt Anturadag med en publik bestående av projektchefer, projektkontors-ansvariga och portföljchefer från Sveriges största och mest välkända företag och organisationer. På återseende i maj 2013 – från oss alla på Antura!

 
Reportagefilm från Anturadagen 28 november 2012 (4:15) Praktikfall och föredrag


Mattias Slotte PostNord

PostNord inför PRINCE2 och Antura Projects

PostNord (Posten AB, Post Danmark A/S och Strålfors) med över 40 000 medarbetare har just genomfört den första implementeringsfasen av Antura Projects. Dessutom har man påbörjat utrullningen av en ny modell för projektstyrning (PRINCE2) samt utvecklat och infört en ny process för portföljhantering. Alla dessa initiativ påverkar PostNords projektverksamhet på många olika sätt och förändringarna ställer krav på såväl organisation, processer som enskilda medarbetare. Mattias Slotte, Head of Programme Management Office, berättar om vilka övergripande effektmål som man vill uppnå, vilka lärdomar man har dragit och hur Antura Projects stödjer PostNord i det förändringsarbete som pågår.

Mattias Slotte, Head of Programme Management Office, PostNord
 

Mattias Slotte (Head of Programme Management Office PostNord) redogör för varför PostNord valde Antura Projects och hur man hanterar den spännande förändringsresa som pågår just nu.


Joachim Sällsten Nobel Biocare

Nobel Biocare gör framgångsrik storsatsning på projekten

Den globala koncernen Nobel Biocare, som är världsledande inom tandtekniska lösningar, har använt Antura Projects sedan 2006 och räknas därmed till de kunder som har kört systemet längst. Under det senaste året har företaget gjort en enastående resa för att lyfta projektverksamheten och användningen av Antura Projects på en global basis. Parallellt har Nobel Biocare genomfört ledarskapsutbildningar och satsat brett på projektledning som profession för att höja nivån i alla avseenden. Joachim Sällsten, som ansvarat för nysatsningen, delar med sig av Nobel Biocares samlade erfarenheter för en lyckad global utrullning.

Joachim Sällsten, ansvarig för Strategiska Projekt, Nobel Biocare
 

Joachim Sällsten (ansvarig strategiska projekt på Nobel Biocare) berättar med stor inlevelse och glädje kring sina stora framsteg inom projekt- och portföljhantering.


Anders Borgström Assa Abloy

Assa Abloy effektiviserar projektledning och portföljhantering

Assa Abloy-koncernen har över 40 000 anställda och är världsledande inom lås- och dörrlösningar. För Assa Abloy är projekten grundbulten i verksamheten då samtliga nya produkter såväl som kundanpassade lösningar utvecklas och implementeras i projektform. Assa Abloy ville ha ett heltäckande system som kunde användas av verksamheten över hela världen och stödja allt från mindre uppdrag till större projekt. Ledningen hade också tydliga krav på hur man ville hantera projektportföljer och resurser på olika nivåer i organisationen. Anders Borgström, projektledare för införandet av Antura Projects på Assa Abloy ES, berättar om den resa Assa Abloy gjort för att effektivisera projektledning och portföljhantering och vilka utmaningar som står för dörren.

Anders Borgström, Projektledare och ansvarig för införandet av Antura Projects, Assa Abloy Entrance Systems
 

Anders Borgström på Assa Abloy ger en spännande inblick i alla användningsområden man har idag för Antura Projects.

 Anturas presentationer

Mattias Andersson (VD, Antura) håller det traditionsenliga inledningstalet…

…och förklarar varför Antura satsar på just Danmark som nästa huvudmarknad.

Patrik Strömbeck (Regionchef Stockholm, Antura) kan stolt uppvisa vårt nya simuleringsstöd.

Till kundernas stora glädje uppvisades också för första gången Antura Projects for iPhone, här av Pether Wiklander (Utvecklingschef) och Michael Söderman (Ansvarig systemarkitekt)

Många intresserade och nyfikna blickar följde dagens olika höjdpunkter.

Allvar blandades med skratt och glada miner…

… och intresset för att delta i dialogen var som vanligt väldigt stort.

Svein Lister (Jönköpings Kommun) sammanfattar utmaningarna man har i sin organisation.

Som vanligt extra god stämning längst bak i bussen.

En oerhört mattnyttig dag med mängder av intryck att ta in och sedan ta med sig hem till den egna organisationen.

 Mingel och nätverkande

Mattias Andersson (Antura) får höra om det stora intresset av att använda Antura Projects hos de anställda på Landstinget i Östergötland.

Trevliga lunchdiskussioner mellan deltagare från Arbetsförmedlingen, Sveriges Radio och Västra Götalandsregionen.

Diskussionerna fortsatte även på kvällsminglet, då tillsammans med gudomligt goda snittar och tillhörande dryck. Här med Britt Hawerman på Folksam (mitten), Sussan Gäll Brännström, också Folksam (höger), Kjell Rodenstedt (bak till vänster) och Anturas styrelseordförande Fredrika Hörlin (fram till vänster)

Michael Frejenholm, Strateg på Sveriges Radio, ger tummen upp till både mat och mingel!

Håll i hatten, här kommer Sveriges mest meriterade trollkarl någonsin! Johan Ståhl visar med stadig blick hur man skall ta en publik.

Fascinerade, förbryllade, förstummade, förundrade…

Utfallet? Tveklös succé!

Carl-Fredrik Eld på Atea, mycket nöjd återkommande besökare, tog med sin kollega Åsa Wohrne Glöckner.

Daniel Skarman i samspråk med Catharina Frostner, bägge från SKB.

Stilstudie i amerikansk leendeteknik tillsammans med Joachim Sällsten, Nobel Biocare (vänster) och Martin Sköldenklint, Semcon (höger).

Jonas Kolvik, Avega Group (vänster) i samtal med Rikard Thelander, Nynäs (höger).

Då var det dags – kvällens specialkomponerade trollerishow. Stirra in i spiralen så kommer något fantastiskt att hända…!

En viss förvåning kan skönjas över att det helt plötsligt fanns ett ägg i handen.

Ni är härmed hypnotiserade hela bunten! Eller åtminstone vettskrämda.

Jag skall rita det du har ritat. Mentalism av allra yppersta klass.

Trolleri av tveksam klass, eller är allt bara en vilseledande manöver inför det riktiga numret?

Peter Gröning läser tankar så att tänderna gnisslar och håret krullas.

Le grande finale! Helt fantastiskt och magiskt. Ni är så bra!

Tack för att ni kom och förgyllde Anturadagen ännu en gång.

Vi syns igen i maj 2013. Från oss alla på Antura!